Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset

Kontaktuppgifter, öppettider och annan information om denna klinik hittar du på 1177.se!

Kliniken består av följande mottagningar och avdelningar på våra sjukhus:

Förlossningsavdelningen Mälarsjukhuset

Kvinnoavdelningen Mälarsjukhuset

BB-mottagningen Mälarsjukhuset

Barnmorskemottagningen Familjecentralen Strängnäs

Barnmorskemottagningen Mälarsjukhuset

Förlossningsmottagningen Mälarsjukhuset

Gynekologi- och SESAM-mottagningen Mälarsjukhuset

Gynekologiska cancermottagningen Mälarsjukhuset

Ungdomsmottagningen Eskilstuna

Ungdomsmottagningen Strängnäs

Uppdaterat: 22 mars 2022
RB28