Smittskydd och vårdhygien

Verksamheten har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i Sörmland. Det sker genom övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Smittskydd och vårdhygien verkar dessutom för att tillsammans med vårdverksamheterna förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård.

Stöd för vårdgivare och andra samhällsaktörer

Smittskydd och vårdhygien Sörmlands samverkanswebb finns information för vårdgivare om anmälningspliktiga sjukdomar, smittskyddsblad och smittskyddslagen samt vårdhygieniska riktlinjer. Där finns också information för förskolor, skolor, arbetsgivare och andra samhällsaktörer som behöver råd, stöd och vägledning när smittor uppstår.

Information för privatpersoner

Om du som privatperson vill ha allmän information om olika sjukdomar och hur de smittar, kan du besöka 1177.se. Där hittar du också information om vilka sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. För rådgivning och hjälp vid symtom på en smittsam sjukdom ska du vända dig till din vårdcentral.

Uppdaterat: 3 april 2024
7T4W