Tillgänglighetsredogörelse - Regionsormland.se

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Region Sörmlands webbplats och ta del av dess innehåll. På den här sidan beskriver vi hur regionsormland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad ska du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Region Sörmland som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på webbsupport@regionsormland.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till webbsupport@regionsormland.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se)

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder

  • Vi stävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas på ett fåtal bilder. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.
  • Det finns ett fåtal bilder på webbplatsen som innehåller texter.
  • Det saknas idag fältet aria-hidden="true" för dekorativa bilder.

Språk och översättning

För att underlätta för de som får webbplatsen uppläst, så ska man i kod ange det språk som innehållet står på. På informationssidan om Region Sörmland på Finska så anges finska som huvudspråk för sidan, vilket är korrekt, men de menyval som står på svenska borde märkas ut med en svensk språktagg för tydligare uppläsning.

Formulär

Våra formulär använder inte rätt inmatningstyp för innehållet, detta gör så att funktioner som "auto-fyll" fungerar sämre. I vissa av våra formulär har vi också problem med felmeddelanden, där det inte visas tillräckligt tydligt vad man ska göra om man har gjort något fel som förhindrar att formuläret skickas in.

Valideringsfel i koden

Det finns valideringsfel i koden.

Otillgängliga PDFer

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Under politiska protokoll är de justerade pdf-protokollen inte tillgängliga som text. Däremot är protokollet innan justering tillgängliga (finns ovanför länken till justerade protokoll).

Videor som saknar textning och syntolkning

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud på webbplatsen som är publicerade innan 23 september omfattas inte av kraven. Region Sörmland strävar dock efter att ändå göra så stor del av materialet som möjligt tillgängligt och noterar därför dessa brister:

  • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.
  • Det saknas textning på vissa filmer.

Gällande sändningar från Regionsfullmäktigemöten: önskar du som besökare hjälp med filmer från ett sammanträde ber vi er att ta kontakt via mail till namndsekreterare@regionsormland.se.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Givetvis försöker vi göra dem så tillgängliga som möjligt, och bland annat är flera av dem syntolkade och de flesta har undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

Detsamma gäller för dokument som inte är webbsidor, som offentliggjorts före 2018-09-23

Osjäligt betungande arbetsbörda

Det finns ett begränsat antal dokument pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dessa inte är korrekt taggade för att fungera med till exempel skärmläsare.

Hur har vi granskat webbplatsen?

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 16 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades den 3 maj 2024.

Uppdaterat: 3 maj 2024
BXGK