Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll -Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Dag för sammanträdet: 11 september 2020
Dag för protokollets justering: 15 september 2020
Justerad paragrafer: §§ 7-14
Publicerades på anslagstavlan: 17 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 oktober 2020
Förvaras: Regionkansliet, Nyköping, Region Sörmland

Revisionens protokoll

Dag för sammanträdet: 20 augusti 2020
Dag för protokollets justering: 16 september 2020
Justerade paragrafer: 5-9 §§
Publicerades på anslagstavlan: 16 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 8 oktober 2020
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Omedelbart justerade paragrafer - Regionfullmäktige

Dag för sammanträdet: 15 september 2020
Dag för protokollets justering: 15 september 2020
Justerade paragrafer: § 112, § 114, § 116
Publicerades på anslagstavlan: 16 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 8 oktober 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - RS Presidium

Dag för sammanträdet: 26 augusti 2020
Dag för protokollets justering: 8 september 2020
Justerade paragrafer: 1-3
Publicerades på anslagstavlan: 11 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 28 september 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet Nyköping

Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 25 augusti 2020
Dag för protokollets justering: 8 september 2020
Justerade paragrafer: 132-150
Publicerades på anslagstavlan: 11 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 oktober 2020

Protokoll - Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Dag för sammanträdet: 3 september 2020
Dag för protokollets justering: 10 september 2020
Justerad paragrafer: §§ 29-33
Publicerades på anslagstavlan: 10 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 oktober 2020

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 8 september 2020
Dag för protokollets justering: 8 september 2020
Justerade paragrafer: §§ 151-164
Publicerades på anslagstavlan: 9 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 1 oktober 2020

Tillkännagivande - Regionfullmäktige 15 september 2020

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 15 september 2020, med början kl 09.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Dagordning med handlingar finns
tillgängliga på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
15. syyskuuta 2020 klo 09.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa osoitteessa,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
maakäräjien kansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Dag för sammanträdet: 14 augusti 2020
Dag för protokollets justering: 3 september 2020
Justerade paragrafer: §§ 88-102
Publicerades på anslagstavlan: 7 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 september 2020
Protokollet förvaras på: Region Uppsala

Omedelbart justerad paragraf - Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 4 september 2020
Dag för paragrafens justering: 4 september 2020
Justerad paragraf: § 23/20
Publicerades på anslagstavlan: 4 september 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 28 september
Förvaras på regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 17 september 2020
GHPG