Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
 Om att överklaga beslut.

Justerad paragraf

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 18 mars 2019
Dag för paragrafens justering: 18 mars 2019
Justerade paragraf: § 14
Publicerades på anslagstavlan: 19 mars 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 10 april 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Dag för sammanträdet: 28 februari - 1 mars 2019
Dag för protokollets justering: 15 mars 2019
Justerade paragrafer: §§ 11-14
Publicerades på anslagstavlan: 18 mars 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 april 2019

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 25 mars 2019
UZVA