Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Justerad paragraf

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Dag för sammanträdet: 15 maj 2019
Dag för paragrafens justering: 15 maj 2019
Justerad paragraf: § 28
Publicerades på anslagstavlan: 16 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 7 juni 2019

Justerad paragraf

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Dag för sammanträdet: 15 maj 2019
Dag för paragrafens justering: 15 maj 2019
Justerad paragraf: § 30
Publicerades på anslagstavlan: 16 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 7 juni 2019

Justerad paragraf

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Dag för sammanträdet: 15 maj 2019
Dag för paragrafens justering: 15 maj 2019
Justerad paragraf: § 32
Publicerades på anslagstavlan: 16 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 7 juni 2019

Protokoll

Politisk församling: Gemensamma patientnämnden
Dag för sammanträdet: 24 april 2019
Dag för protokollets justering: 8 maj 2019
Justerade paragrafer: §§ 6-14
Publicerades på anslagstavlan: 9 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 31 maj 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 23 april 2019
Dag för protokollets justering: 7 maj 2019
Justerade paragrafer: §§ 83-91
Publicerades på anslagstavlan: 9 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 maj 2019

Protokoll

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 11 april 2019
Dag för justeringen: 8 maj 2019
Justerade paragrafer: §§ 6-9
Publicerades på anslagstavlan: 9 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 maj 2019

Justerad paragraf

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 7 maj 2019
Dag för paragrafens justering: 7 maj 2019
Justerad paragraf: § 99/19
Publicerades på anslagstavlan: 8 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 maj 2019

Justerad paragraf

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 7 maj 2019
Dag för paragrafens justering: 7 maj 2019
Justerad paragraf: § 97/19
Publicerades på anslagstavlan: 8 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 maj 2019

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 3 maj 2019
Dag för protokollets justering: 6 maj 2019
Justerade paragrafer: §§ 20-29
Publicerades på anslagstavlan: 7 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 29 maj 2019

Justerat protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 23 april 2019
Dag för protokollets justering: 2 maj 2019
Justerade paragrafer: §§ 1-2
Publicerades på anslagstavlan: 6 maj 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 28 maj 2019

Protokollet finns tillgängligt på regionkansliet i Nyköping

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 26 april 2019
Dag för justeringen: 29 april 2019
Justerade paragrafer: §§ 7-12
Publicerades på anslagstavlan: 29 april 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 21 maj 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionfullmäktige
Dag för sammanträdet: 16 april 2019
Dag för protokollets justering: 26 april 2019
Justerade paragrafer: §§ 70-104
Publicerades på anslagstavlan: 26 april 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 20 maj 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionförbundet Sörmlands styrelse
Dag för sammanträdet: 12 april 2019
Dag för protokollets justering: 25 april 2019
Justerade paragrafer: §§ 1-7
Publicerades på anslagstavlan: 26 april 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 20 maj 2019

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 16 maj 2019
BTNY