Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Justerat protokoll - Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 11 februari 2021
Dag för protokollets justering: 5 mars 2021
Justerade paragrafer: §§ 1-4
Publicerades på anslagstavlan: 8 mars 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 mars 2021
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll - Regionstyrelsens presidium

Politisk församling: Regionstyrelsens presidium
Dag för sammanträdet: 11 februari 2021
Dag för protokollets justering: 1 mars 2021
Justerade paragrafer: §§ 1-2
Publicerades på anslagstavlan: 4 mars 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 26 mars 2021

Protokoll-Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksam

Dag för sammanträdet: 18 februari 2021
Dag för protokollets justering: 3 mars 2021
Justerade paragrafer: §§ 1-11
Publicerades på anslagstavlan: 3 mars 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 25 mars 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Politisk församling: Varuförsörjningsnämnden
Dag för sammanträdet: 4 februari 2021
Justerade paragrafer: §§ 1-13
Publicerades på anslagstavlan: 19 februari 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 15 mars 2021
Protokollets förvaring: Regionkontoret Region Uppsala

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 9 mars 2021
BAQC