Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 12 november 2019
Dag för protokollets justering: 15 november 2019
Justerade paragrafer: §§ 224-233
Publicerades på anslagstavlan: 18 november 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 10 december 2019
Protokoll förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
Den 25-26 november 2019, med början kl 09.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgängliga på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
25.-26. Marraskuuta 2019 klo 09.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa osoitteessa,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
maakäräjien kansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Dag för sammanträdet: 24-25 oktober 2019
Dag för protokollets justering: 12 november 2019
Justerade paragrafer: §§ 28-35
Publicerades på anslagstavlan: 13 november 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 5 december 2019
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 29 oktober 2019
Dag för protokollets justering: 12 november 2019
Justerade paragrafer: §§ 208-223
Publicerades på anslagstavlan: 13 november 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 5 december 2019
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Dag för sammanträdet: 11 oktober 2019
Dag för protokollets justering: 29 oktober 2019
Justerade paragrafer: §§ 34-48
Publicerades på anslagstavlan: 8 november 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 december 2019
Protokollet förvaras på: Varuförsörjningen, Virdings Allé 32B, Uppsala

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Dag för sammanträdet: 21 oktober 2019
Dag för protokollets justering: 29 oktober 2019
Justerade paragrafer: §§ 49-57
Publicerades på anslagstavlan: 8 november 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 december 2019
Protokollet förvaras på: Varuförsörjningen, Virdings Allé 32B, Uppsala

Protokoll - Regionfullmäktige

Dag för sammanträdet: 22 oktober 2019
Dag för protokollets justering: 5 november 2019
Justerade paragrafer: §§ 169-196
Publicerades på anslagstavlan: 6 november 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 28 november 2019
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Emma Gustafsson
Uppdaterat: 18 november 2019
HZKN