Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Justerat protokoll - Regionfullmäktige

Dag för sammanträdet: 27 april 2021
Dag för protokollets justering: 11 maj 2021
Justerade paragrafer: 1-41
Publicerades på anslagstavlan: 12 maj 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 3 juni 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 4 maj 2021
Dag för protokollets justering: 10 maj 2021
Justerade paragrafer: §§ 76-86
Publicerades på anslagstavlan: 11 maj 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 juni 2021

Justerat protokoll - Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 30 april 2021
Dag för protokollets justering: 10 maj 2021
Justerade paragrafer: 11-28
Publicerades på anslagstavlan: 10 maj 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 1 juni 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll- Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 22 april 2021
Dag för protokollets justering: 6 maj
Justerade paragrafer: §§ 5-10
Publicerades på anslagstavlan: 7 maj 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 31 maj 2021
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll - Arvodesberedning

Politisk församling: Arvodesberedningen
Dag för sammanträdet: 22 april 2021
Dag för protokollets justering: 3 maj 2021
Justerade paragrafer: §§ 1-2
Publicerades på anslagstavlan: 5 maj 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 27 maj 2021

Justerat protokoll - PRD

Politisk församling: Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 16 april 2021
Dag för protokollets justering: 3 maj 2021
Justerade paragrafer: §§ 5-10
Publicerades på anslagstavlan: 3 maj 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 25 maj 2021

Justerat protokoll - Nämnden för kultur, utbildning & fritid

Dag för sammanträdet: 15 april 2021
Dag för protokollets justering: 27 april 2021
Justerade paragrafer: §§ 12-22
Publicerades på anslagstavlan: 28 april 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 20 maj 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - NSV

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 9 april 2021
Dag för protokollets justering: 26 april
Justerade paragrafer: §§ 5-8
Publicerades på anslagstavlan: 28 april 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 20 maj 2021
Förvaras: Regionkansliet

Justerat protokoll - Revisionen

Politisk församling: Revisionen
Dag för sammanträdet: 2021-04-15
Dag för protokollets justering: 2021-04-23
Justerade paragrafer: 4 §
Publicerades på anslagstavlan: 28 april 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 20 maj 2021
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Justerat protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämndens sammanträde 26 mars 2021
Justerade paragrafer: §§ 21-25
Anslags uppsättande 22 april 2021
Anslags nedtagande: 14 maj 2021
Protokollet förvaras på Regionkontoret Region Uppsala

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 12 maj 2021
BARB