Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Revisionen

Dag för sammanträdet: 12 december 2019
Dag för protokollets justering: 10 januari 2020
Justerade paragrafer: §§ 17-23
Publicerades på anslagstavlan: 10 januari 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 3 februari 2020
Protokollet förvaras på: Region Sörmlands revisionskontor i Nyköping

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Dag för sammanträdet: 19 december 2019
Dag för protokollets justering: 7 januari 2020
Justerade paragrafer: §§ 70-81
Publicerades på anslagstavlan: 9 januari 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 31 januari 2020
Protokollet förvaras på: Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, Uppsala

Protokoll - Primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Dag för sammanträdet: 19 december 2019
Dag för protokollets justering: 19 december 2019
Justerade paragrafer: §§ 41-43
Publicerades på anslagstavlan: 7 januari 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 29 januari 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Dag för sammanträdet: 10 december 2019
Dag för protokollets justering: 19 december 2019
Justerade paragrafer: §§ 36-40
Publicerades på anslagstavlan: 27 december 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 20 januari 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Emma Gustafsson
Uppdaterat: 15 januari 2020
W68V