Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 17 november 2020
Dag för protokollets justering: 24 november 2020
Justerade paragrafer: 28-30
Publicerades på anslagstavlan: 25 november 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 17 december 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet Nyköping

Justerat protokoll- Regionstyrelsens presidium

Dag för sammanträdet: 4 november 2020
Dag för protokollets justering: 24 november 2020
Justerade paragrafer: 7-9
Publicerades på anslagstavlan: 25 november 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 17 december 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet Nyköping

Omdelbart justerad paragraf - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 17 november 2020
Dag för protokollets justering: 17 november 2020
Justerade paragrafer: 237/20
Publicerades på anslagstavlan: 19 november 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 december 2020

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 3 november 2020
Dag för protokollets justering: 16 november 2020
Justerade paragrafer: §§ 212-230
Publicerades på anslagstavlan: 17 november 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 december 2020

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
Den 24 november 2020, med början kl 09.00.

Sammanträdet äger rum på Sunlight hotell och konferens, i Industrihallen,
Nytorget 7, 611 38 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgängliga på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
24. marraskuuta 2020 klo 09.00 alkaen.

Kokous pidetään Sunlight hotelli ja konferensissa osoitteessa,
Nytorget 7, 611 38 Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
maakäräjien kansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Protokoll- Varuförsörjningsnämnden

Datum för sammanträdet: 26 oktober 2020
Justerade paragrafer: §§ 119-135
Publicerades på anslagstavlan: 12 november 2020
Publicering av tillkännagivandet upphör: 4 december 2020
Protokollet förvaras på: Regionkontoret Region Uppsala

Protokoll - Nämnden för samverkan kring socialtjänst/vård

Dag för sammanträdet: 23 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 2 oktober 2020
Justerade paragrafer: 22-26
Publicerades på anslagstavlan: 5 november 2020
Publicering av tillkännagivandet upphör: 27 november 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 25 november 2020
YG7F