Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Gemensamma patientnämnden

Dag för sammanträdet: 2 december 2021
Dag för protokollets justering: 7 januari 2022
Justerade paragrafer: §§ 18-23
Publicerades på anslagstavlan: 7 januari 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 31 januari 2022
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Dag för sammanträdet: 16 december 2021
Dag för protokollets justering: 7 januari 2022
Justerade paragrafer: §§ 27-31
Publicerades på anslagstavlan: 7 januari 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 31 januari 2022
Förvaras: Regionkansliet Nyköping

Protokoll -Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Dag för sammanträdet: 8 december 2021
Dag för protokollets justering: 22 december
Justerade paragrafer: §§ 28-32
Publicerades på anslagstavlan: 27 december 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 18 januari 2022
Protokollet förvaras på regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 13 januari 2022
2GXM