Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 3 september 2019
Dag för protokollets justering: 17 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 159-167
Publicerades på anslagstavlan: 19 september 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 oktober 2019

Kallelse

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Tid för sammanträdet: 20 september 2019 kl. 9.00-15.00
Plats: Hotell Statt, Katrineholm, sammanträdesrummet Strykjärnet

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 28 augusti 2019
Dag för protokollets justering: 10 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 20-27
Publicerades på anslagstavlan: 11 september 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 oktober

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 4 september 2019
Dag för protokollets justering: 9 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 30-34
Publicerades på anslagstavlan: 9 september 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 1 oktober 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 20 augusti 2019
Dag för protokollets justering: 3 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 146-158
Publicerades på anslagstavlan: 5 september 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 27 september 2019

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 19 september 2019
USNX