Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Justerat protokoll - Regionfullmäktige

Dag för sammanträdet: 8 juni 2021
Dag för protokollets justering: 22 juni 2021
Justerade paragrafer: 42-78
Publicerades på anslagstavlan: 23 juni 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 15 juli 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 15 juni 2021
Dag för protokollets justering: 22 juni 2021
Justerade paragrafer: §§ 132-152
Publicerades på anslagstavlan: 22 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 13 juli 2021

Justerat protokoll - NSV

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 28 maj 2021
Dag för protokollets justering: 17 juni
Justerade paragrafer: §§ 9-15
Publicerades på anslagstavlan: 18 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 12 juli 2021
Förvaras: Regionkansliet

Justerat protokoll - Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 11 juni 2021
Dag för protokollets justering: 17 juni 2021
Justerade paragrafer: 29-32, 38-40 (§§ 33-37 justerades den 11 juni)
Publicerades på anslagstavlan: 18 juni 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 12 juli 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Politisk församling: Varuförsörjningsnämnden
Dag för sammanträdet: 11 juni 2021
Dag för protokollets justering: 17 juni 2021
Justerade paragrafer: §§ 9-15
Publicerades på anslagstavlan: 18 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 12 juli 2021
Förvaras: Regionkontoret, Uppsala

Justerat protokoll - Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 7 juni 2021
Dag för protokollets justering: 16 juni
Justerade paragrafer: §§ 11-15
Publicerades på anslagstavlan: 17 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 juli 2021
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Revisorskollegiet

Politisk församling: Revisorskollegiet
Dag för sammanträdet: 3 juni 2021
Dag för protokollets justering: 9 juni 2021
Justerade paragrafer: § 6-9
Publicerades på anslagstavlan: 14 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 6 juli 2021
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Omedelbart justerade paragrafer -Regional utvecklingsnämnd

Dag för sammanträdet: 11 juni 2021
Dag för protokollets justering: 11 juni 2021
Justerade paragrafer: 33-37
Publicerades på anslagstavlan: 14 juni 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 6 juli 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll- KUF

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 3 juni 2021
Dag för protokollets justering: 8 juni 2021
Justerad paragraf: § 23-30
Publicerades på anslagstavlan: 9 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 1 juli 2021

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 1 juni 2021
Dag för protokollets justering: 8 juni 2021
Justerade paragrafer: §§ 117-131
Publicerades på anslagstavlan: 9 juni 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 1 juli 2021

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 28 juni 2021
C48G