Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 2024-05-21
Dag för protokollets justering: 2024-05-27
Justerade paragrafer: §§ 82-84, 86–90, 92–112
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-27
Publiceringen upphör: 2024-06-18
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 2024-05-21
Dag för protokollets justering: 2024-05-22
Justerade paragrafer: §§ 85, 91
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-22
Publiceringen upphör: 2024-06-13
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionstyrelsens personalberedning

Politisk församling: Regionstyrelsens personalberedning
Dag för sammanträdet: 2024-05-15
Dag för protokollets justering: 2024-05-15
Justerade paragrafer: §§ 4-6
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-15
Publiceringen upphör: 2024-06-06
Förvaras: Regionkansliet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 2024-04-26
Dag för protokollets justering: 2024-05-15
Justerade paragrafer: 12-18
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-15
Publiceringen upphör: 2024-06-06
Förvaras: Regionkansliet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Politisk församling: Regionstyrelsens arbetsutskott
Dag för sammanträdet: 2024-05-08
Dag för protokollets justering: 2024-05-13
Justerade paragrafer: §§ 82-110
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-13
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-06-04
Protokollet förvaras på: Regionkansliet

Revisorskollegiet

Politisk församling: Revisorskollegiet
Dag för sammanträdet: 2024-04-18
Dag för protokollets justering: 2024-05-06
Justerade paragrafer: § 2-3
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-08
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-05-30
Protokollet förvaras på: Revisionskontor

Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning

Politisk församling: Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning
Dag för sammanträdet: 2024-05-07
Dag för protokollets justering: 2024-05-07
Justerade paragrafer: §§ 5-6
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-07
Publiceringen upphör: 2024-05-28
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet:2024-04-24
Dag för protokollets justering:2024-05-06
Justerade paragrafer:§12-20
Publicerades på anslagstavlan:2024-05-06
Publiceringen upphör:2024-05-28
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 2024-04-26
Dag för protokollets justering: 2024-05-01
Justerade paragrafer: §§ 6-10
Publicerades på anslagstavlan: 2024-05-02
Publiceringen upphör: 2024-05-23
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Uppdaterat: 27 maj 2024
8F7X