Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Gemensamma patientnämnden

Dag för sammanträdet: 28 april 2022
Dag för protokollets justering: 12 maj 2022
Justerade paragrafer: §§ 5-9
Publicerades på anslagstavlan: 16 maj 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 7 juni 2022
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll- Regionfullmäktige

Dag för sammanträdet: 26 april 2022
Dag för protokollets justering: 10 maj 2022
Justerade paragrafer: 44-62
Publicerades på anslagstavlan: 12 maj 2022
Publicering av tillkännagivandet upphör: 3 juni 2022
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Inköpsnämnden

Dag för sammanträdet: 22 april 2022
Dag för protokollets justering: 11 maj 2022
Justerade paragrafer: §§ 7-15
Publicerades på anslagstavlan: 11 maj 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 juni 2022
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 4 maj 2022
Dag för protokollets justering: 11 maj 2022
Justerade paragrafer: §§ 25-30
Publicerades på anslagstavlan: 11 maj
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 juni 2022
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Protokoll -Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 29 april 2022
Dag för protokollets justering: 10 maj 2022
Justerade paragrafer: §§ 7-11
Publicerades på anslagstavlan: 2022-05-11
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-06-02

Protokoll- Krisledningsnämnden

Politisk församling: Krisledningsnämnden
Dag för sammanträdet: 10 maj 2022
Dag för protokollets justering: 10 maj 2022
Justerade paragrafer: §§ 1-2
Publicerades på anslagstavlan: 10 maj 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 31 maj 2022

Protokoll - Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Dag för sammanträdet: 5 maj 2022
Dag för protokollets justering: 5 maj 2022
Justerade paragrafer: §§ 17-25
Publicerades på anslagstavlan: 5 maj 2022
Publicering av tillkännagivandet upphör: 28 maj 2022
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Dag för sammanträdet: 29 april 2022
Dag för protokollets justering: 29 april 2022
Justerade paragrafer: §§ 7-14
Publicerades på anslagstavlan: 29 april 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 21 maj 2022
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Protokoll- Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 29 april 2022
Dag för protokollets justering: 29 april 2022
Justerade paragrafer: § 12
Publicerades på anslagstavlan: 2022-04-29
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-05-23
Förvaras: Regionkansliet

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 20 maj 2022
YGWP