Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll

Politisk församling: Varuförsörjningsnämnden
Dag för sammanträdet: 3 juni 2019
Dag för protokollets justering: 8 juli 2019
Justerade paragrafer: §§ 19-33
Publicerades på anslagstavlan: 12 juli 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 5 augusti 2019

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 19 juli 2019
HV8R