Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 3 april 2020
Dag för protokollets justering: 3 april 2020
Justerade paragrafer: §§ 10-12
Publicerades på anslagstavlan: 3 april 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 27 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Dag för sammanträdet: 19 februari 2020
Dag för protokollets justering: 19 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 20-33
Publicerades på anslagstavlan: 3 april 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 27 april 2020
Protokollet förvaras på: Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, Uppsala

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 17 mars 2020
Dag för protokollets justering: 30 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 30-44
Publicerades på anslagstavlan: 1 april 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 23 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 13 mars 2020
Dag för protokollets justering: 24 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 4-8
Publicerades på anslagstavlan: 25 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 16 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 24 mars 2020
Dag för protokollets justering: 24 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 5-9
Publicerades på anslagstavlan: 25 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 16 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Gemensamma patientnämnden

Dag för sammanträdet: 28 februari 2020
Dag för protokollets justering: 20 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 1-4
Publicerades på anslagstavlan: 2020-03-20
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2020-04-13
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerad paragraf - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 17 mars 2020
Dag för paragrafens justering: 17 mars 2020
Justerad paragraf: § 41/20
Publicerades på anslagstavlan: 18 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 april 2020
Förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerad paragraf - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 17 mars 2020
Dag för paragrafens justering: 17 mars 2020
Justerad paragraf: § 38/20
Publicerades på anslagstavlan: 18 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 april 2020
Förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 3 mars 2020
Dag för protokollets justering: 17 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 13-29
Publicerades på anslagstavlan: 18 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 9 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 17 mars 2020
Dag för protokollets justering: 17 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 1-4
Publicerades på anslagstavlan: 17 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 8 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Nämnden för samverkan kring socialstjänst och vård

Dag för sammanträdet: 5-6 mars 2020
Dag för protokollets justering: 16 mars 2020
Justerade paragrafer: §§ 1-6
Publicerades på anslagstavlan: 16 mars 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 7 april 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Emma Gustafsson
Uppdaterat: 3 april 2020
2DPH