Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 12 januari 2021
Dag för protokollets justering: 12 januari 2021
Justerade paragrafer: § 4
Publicerades på anslagstavlan: 13 januari 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 4 februari 2021

Protokoll - Primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Dag för sammanträdet: 16 december 2020
Dag för protokollets justering: 7 januari 2021
Justerade paragrafer: §§ 29-35
Publicerades på anslagstavlan: 8 januari 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 januari 2021
Förvaras: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 4 december 2020
Dag för protokollets justering: 30 december 2020
Justerade paragrafer: §§ 20-23
Publicerades på anslagstavlan: 2021-01-08
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-01-30
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 13 januari 2021
A6KB