Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
Den 2 juni 2020, med början kl 09.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgängliga på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
2. kesäkuuta 2020 klo 09.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa osoitteessa,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
maakäräjien kansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 19 maj 2020
Dag för protokollets justering: 20 maj 2020
Justerade paragrafer: §§ 25-27
Publicerades på anslagstavlan: 20 maj 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 juni 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Revisorskollegiet

Dag för sammanträdet: 4 maj 2020
Dag för protokollets justering: 20 maj 2020
Justerade paragrafer: §§ 2-4
Publicerades på anslagstavlan: 20 maj 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 juni 2020
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret Region Sörmland

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Justerat protokoll
Dag för sammanträdet: 22 april 2020
Dag för protokollets justering: 7 maj 2020
Justerade paragrafer: §§ 8-22
Publicerades på anslagstavlan: 11 maj 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 juni 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 28 april 2020
Dag för protokollets justering: 8 maj 2020
Justerade paragrafer: §§ 76-85
Publicerades på anslagstavlan: 8 maj 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 1 juni 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Krisledningsnämnden

Dag för sammanträdet: 5 maj 2020
Dag för protokollets justering: 8 maj 2020
Justerade paragrafer: §§ 22-24
Publicerades på anslagstavlan: 8 maj 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 1 juni 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionfullmäktige

Dag för sammanträdet: 21 april 2020
Dag för protokollets justering: 5 maj 2020
Justerade paragrafer: §§ 54-77
Publicerades på anslagstavlan: 6 maj 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 28 maj 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Innehållsansvarig: Emma Gustafsson
Uppdaterat: 26 maj 2020
WX48