Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 30 mars 2021
Dag för protokollets justering: 13 april 2021
Justerade paragrafer: §§ 46-58
Publicerades på anslagstavlan: 14 april 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 6 maj 2021

Justerat protokoll - PRD

Politisk församling: Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 5 mars 2021
Dag för protokollets justering: 26 mars
Justerade paragrafer: §§ 1-4
Publicerades på anslagstavlan: 30 mars 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 21 april 2021

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 14 april 2021
YAHW