Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Paragraf - Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Dag för sammanträdet: 17 oktober 2019
Dag för paragrafens justering: 17 oktober 2019
Justerad paragraf: § 38
Publicerades på anslagstavlan: 18 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 november 2019
Förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Paragraf - Kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Dag för sammanträdet: 17 oktober 2019
Dag för paragrafens justering: 17 oktober 2019
Justerad paragraf: § 39
Publicerades på anslagstavlan: 18 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 november 2019
Förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 1 oktober 2019
Dag för protokollets justering: 15 oktober 2019
Justerade paragrafer: §§ 185-199
Publicerades på anslagstavlan: 16 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 7 november 2019
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
Den 22 oktober 2019, med början kl 09.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgängliga på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
22. lokakuuta 2019 klo 09.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa osoitteessa,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
maakäräjien kansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Protokoll - Revisionen

Dag för sammanträdet: 23 september 2019
Dag för protokollets justering: 11 oktober 2019
Justerade paragrafer: §§ 14-16
Publicerades på anslagstavlan: 11 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 4 november 2019
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret i Nyköping

Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 20 september 2019
Dag för protokollets justering: 4 oktober 2019
Justerade paragrafer: §§ 36-47
Publicerades på anslagstavlan: 4 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 28 oktober 2019
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 17 september 2019
Dag för protokollets justering: 1 oktober 2019
Justerade paragrafer: §§ 168-184
Publicerades på anslagstavlan: 3 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 25 oktober 2019
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Inköpsnämnden

Dag för sammanträdet: 11 september 2019
Dag för protokollets justering: 25 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 15-18
Publicerades på anslagstavlan: 1 oktober 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 23 oktober 2019
Förvaras: Regionkansliet i Nyköping, Region Sörmland

Protokoll

Politisk församling: Gemensamma patientnämnden
Dag för sammanträdet: 12 september 2019
Dag för protokollets justering: 26 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 15-19
Publicerades på anslagstavlan: 27 september 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 21 oktober 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionfullmäktige
Dag för sammanträdet: 10 september 2019
Dag för protokollets justering: 24 september 2019
Justerade paragrafer: §§ 145-168
Publicerades på anslagstavlan: 24 september 2019
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 16 oktober 2019

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 18 oktober 2019
6R6W