Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 14 februari 2023, med början kl 9.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgänglig på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Seutuvaltuusto
Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
14 helmikuuta 2023 klo 9.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa, osoitteessa,
Tolagsgatan 8, Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
seutukansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Regionstyrelsen 2023-01-24

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 24 januari 2023
Dag för protokollets justering: 31 januari 2023
Justerade paragrafer: §§ 1-22
Publicerades på anslagstavlan: 1 februari 2023
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 22 februari 2023

Direktjusterade paragrafer §§20-21 RS

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 24 januari 2023
Dag för protokollets justering: 24 januari 2023
Justerade paragrafer: 20-21
Publicerades på anslagstavlan: 24 januari 2023
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 15 februari 2023

Justerat protokoll - PRD

Primärvård, rättspsykiatri & Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 20 december 2022
Dag för protokollets justering: 2 januari 2023
Justerade paragrafer: §§ 29-32
Publicerades på anslagstavlan: 202-01-04
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-01-26
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll - Revisionen

Dag för sammanträdet: 8 december 2022
Dag för protokollets justering: 2 januari 2023
Justerade paragrafer: 16 - 20 §§
Publicerades på anslagstavlan: 3 januari 2023
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 25 januari 2023
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Justerat protokoll - Regionala utvecklingsnämnden

Dag för sammanträdet: 9 december 2022
Dag för protokollets justering: 23 december 2022
Justerade paragrafer: 65-74
Publicerades på anslagstavlan: 23 december 2022
Publicering av tillkännagivandet upphör: 16 januari 2023
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämndens sammanträde: 2022-12-15
Justerade paragrafer: §§ 66-77
Anslags uppsättande 2022-12-22
Anslags nedtagande: 2023-01-12
Förvaras: Regionkontoret, Region Uppsala

Justerat protokoll - Inköpsnämnden

Dag för sammanträdet: 7 december 2022
Dag för protokollets justering: 21 december 2022
Justerade paragrafer: §§ 30-34
Publicerades på anslagstavlan: 21 december 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 12 januari 2023
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll - Nämnd för samv. soc.tj och vård

Dag för sammanträdet: 8 december 2022
Dag för protokollets justering: 19 december 2022
Justerade paragrafer: §§ 24-27
Publicerades på anslagstavlan: 21 december 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 12 januari 2023
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 13 december 2022
Dag för protokollets justering: 16 december 2022
Justerade paragrafer: 226-240
Publicerades på anslagstavlan: 19 december 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 10 januari 2023

Omdelbart justerad paragraf - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 13 december 2022
Dag för protokollets justering: 14 december 2022
Justerade paragrafer: 228
Publicerades på anslagstavlan: 14 december 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 5 januari 2022

Justerat protokoll - Nämnden för kultur, utbild. och friluft

Dag för sammanträdet: 1 december 2022
Dag för protokollets justering: 13 december 2022
Justerade paragrafer: §§ 41-49
Publicerades på anslagstavlan: 13 december 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 4 januari 2022
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Innehållsansvarig: Hanna Friberg
Uppdaterat: 7 februari 2023
TT8B