Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Justerat protokoll - Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 9 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 21 oktober 2020
Justerade paragrafer: §§ 16-19
Publicerades på anslagstavlan: 22 oktober 2020
Publiceringen upphör: 13 november 2020
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 6 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 16 oktober 2020
Justerade paragrafer: 185-198
Publicerades på anslagstavlan: 20 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 november 2020

Protokoll- Nämnden för kultur, utbildning och fritid

Dag för sammanträdet: 9 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 13 oktober 2020
Justerad paragrafer: §§ 34-39
Publicerades på anslagstavlan: 15 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 6 november 2020
Förvaras: Regionkansliet, Nyköping, Region Sörmland

Protokoll från Revisionen

Dag för sammanträdet: 1 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 12 oktober 2020
Justerade paragrafer: §10
Publicerades på anslagstavlan: 13 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 4 november 2020
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Omedelbart justerad paragraf

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 9 oktober 2020
Dag för omedelbart justerad paragraf: 9 oktober 2020
Justerad paragraf: § 39
Publicerades på anslagstavlan: 9 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 november 2020

Protokoll - Inköpsnämnden

Dag för sammanträdet: 25 augusti 2020
Dag för protokollets justering: 8 oktober 2020
Justerade paragrafer: §§ 12-15
Publicerades på anslagstavlan: 2020-10-09
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2020-11-02
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Omedelbart justerad paragraf

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 9 oktober 2020
Dag för omedelbart justerad paragraf: 9 oktober 2020
Justerad paragraf: § 37
Publicerades på anslagstavlan: 9 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2 november 2020

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 22 september 2020
Dag för protokollets justering: 6 oktober 2020
Justerade paragrafer: §§ 165-184
Publicerades på anslagstavlan: 8 oktober 2020
Publicering av tillkännagivandet upphör: 30 oktober 2020

Protokoll - Regionstyrelsens presidium

Dag för sammanträdet: 1 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 6 oktober 2020
Justerade paragrafer: 4-6
Publicerades på anslagstavlan: 8 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 30 oktober 2020
Protokollet förvaras på: Regionkansliet Nyköping

Omedelbart justerad paragraf - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 6 oktober 2020
Dag för protokollets justering: 6 oktober 2020
Justerad paragraf: § 196
Publicerades på anslagstavlan: 7 oktober 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 29 oktober

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 23 oktober 2020
2M6E