Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Omedelbart justerat protokoll - KUF

Dag för sammanträdet: 21 oktober 2021
Dag för protokollets justering: 21 oktober 2021
Justerade paragrafer: §§ 36-43
Publicerades på anslagstavlan: 22 oktober 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 15 november 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Revisorskollegiet

Dag för sammanträdet: 30 september 2021
Dag för protokollets justering: 14 oktober 2021
Justerade paragrafer: § 10-12
Publicerades på anslagstavlan: 14 oktober 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 5 november 2021
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Protokoll - Regionstyrelsen

Dag för sammanträdet: 5 oktober 2021
Dag för protokollets justering: 11 oktober 2021
Justerade paragrafer: §§ 203-214
Publicerades på anslagstavlan: 11 oktober 2021
Publicering av tillkännagivandet upphör: 2 november 2021
Protokollet förvaras på: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Gemensamma patientnämnden

Dag för sammanträdet: 19 september 2021
Dag för protokollets justering: 29 september 2021
Justerade paragrafer: §§ 11-17
Publicerades på anslagstavlan: 1 oktober 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 25 oktober 2021
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 21 september 2021
Dag för protokollets justering: 29 september 2021
Justerade paragrafer: §§ 174-202
Publicerades på anslagstavlan: 1 oktober 2021
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 25 oktober 2021

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 22 oktober 2021
F8AZ