Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
 Om att överklaga beslut.

Protokoll

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 15 januari 2019
Dag för paragrafens justering: 15 januari 2019
Justerad paragraf: § 7
Publicerades på anslagstavlan: 17 januari 2019

Protokoll

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 15 januari 2019
Dag för paragrafens justering: 15 januari 2019
Justeradparagraf: § 8
Publicerades på anslagstavlan: 17 januari 2019

Protokoll

Politisk församling: Ambulansdirigeringsnämnden
Dag för sammanträdet: 8 januari 2019
Dag för protokollets justering: 15 januari 2019
Publicerades på anslagstavlan: 17 januari 2019

Protokoll

Politisk församling: Gemensamma kostnämnden
Dag för sammanträdet: 6 december 2018
Dag för protokollets justering: 21 december 2018
Publicerades på anslagstavlan: 11 januari 2019

Protokoll

Politisk församling: DU-nämnden
Dag för sammanträdet: 23 november 2018
Dag för protokollets justering: 8 januari 2019
Justerade paragrafer: §§ 14-18
Publicerades på anslagstavlan: 9 januari 2019

Protokoll

Politisk församling: Primärvårdnämnden
Dag för sammanträdet: 5 december 2018
Dag för protokollets justering: 20 december 2018
Justerade paragrafer: §§ 31-36
Publicerades på anslagstavlan: 8 januari 2019

Protokoll

Politisk församling: Varuförsörjningsnämnden
Dag för sammanträdet: 7 december 2018
Justerade paragrafer: §§ 36-54
Publicerat på anslagstavla: 28 december 2018

Protokollet finns tillgängligt hos Varuförsörjningen

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 17 januari 2019
XXNU