Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Regionala utvecklingsnämnden

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Dag för sammanträdet: 2023-05-11
Dag för protokollets justering: 2023-05-26
Justerade paragrafer: §§ 13-23
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-29
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-20
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Revisionen

Politisk församling: Revisionen
Dag för sammanträdet: 2023-05-11-12
Dag för protokollets justering: 2023-05-31
Justerade paragrafer: 2 - 8 §§
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-31
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-22
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Regionstyrelsens personalberedning

Politisk församling: Regionstyrelsens personalberedning
Dag för sammanträdet: 2023-05-24
Dag för protokollets justering: 2023-05-29
Justerade paragrafer: §§ 5-9
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-31
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-22
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionfullmäktiges valberedning

Politisk församling: Regionfullmäktiges valberedning
Dag för sammanträdet: 2023-05-29
Dag för protokollets justering: 2023-05-29
Justerade paragrafer: §§ 7-8
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-29
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-20
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionstyrelsens finans- och investeringsutskott

Politisk församling: RS Finans- och investeringsutskott
Dag för sammanträdet: 2023-05-23
Dag för protokollets justering: 2023-05-24
Justerade paragrafer: §§ 19-22
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-25
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-16
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 2023-05-16
Dag för protokollets justering: 2023-05-23
Justerade paragrafer: 70–73, 75, 78–84, 86–101
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-23
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-14
Förvaras: Regionkansliet

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 30 maj 2023, med början kl 9.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgänglig på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
30. toukokuu 2023 klo 9.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa, osoitteessa,
Tolagsgatan 8, Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
seutukansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 2023-05-11
Dag för protokollets justering: 2023-05-22
Justerade paragrafer: 7-12
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-22
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-12
Förvaras: Regionkansliet

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Politisk församling: Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 2023-05-05
Dag för protokollets justering:2023-05-16
Justerade paragrafer:13–18
Publicerades på anslagstavlan:2023-05-17
Publiceringen av tillkännagivandet upphör:2023-06-08
Förvaras: Regionkansliet

Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 2023-05-16
Dag för protokollets justering: 2023-05-16
Justerade paragrafer: 74, 76-77, 85
Publicerades på anslagstavlan: 203-05-17
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-08
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 2023-04-28
Dag för protokollets justering: 2023-05-12
Justerade paragrafer: 7-11
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-12
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-03
Förvaras: Regionkansliet Region Sörmland

Regionfullmäktige

Politisk församling: Regionfullmäktiges sammanträde
Dag för sammanträdet: 2023-04-25
Dag för protokollets justering: 2023-05-08
Justerade paragrafer: 44-60,62-63
Publicerades på anslagstavlan: 2023-05-10
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-06-01
Förvaras: Regionkansliet Region Sörmland

Regionstyrelsens arbetsutskott

Politisk församling: Regionstyrelsens arbetsutskott
Dag för sammanträdet: 3 maj 2023
Dag för protokollets justering: 9 maj 2023
Justerade paragrafer:48-67
Publicerades på anslagstavlan: 9 maj 2023
Publicering av tillkännagivandet upphör: 31 maj 2023
Förvaras: Regionkansliet

Innehållsansvarig: Vanessa Blanco
Uppdaterat: 31 maj 2023
A8AE