Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Dag för sammanträdet: 12 juni 2020
Dag för protokollets justering: 21 juli 2020
Justerade paragrafer: §§ 70-87
Publicerades på anslagstavlan: 3 augusti 2020
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 25 augusti 2020
Protokollet förvaras på: Varuförsörjningen , Uppsala

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 3 augusti 2020
8Y26