Sammanträden och möteshandlingar

Det politiska arbetet i Region Sörmland bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom regionfullmäktige och regionstyrelsen består av nämnder, utskott, beredningar och råd.

Här kan du ta del av möteshandlingarna till regionens politiska församlingar (öppnas i nytt fönster)

Kallelser publiceras senast en vecka innan ett sammanträde. Protokoll publiceras efter att de justerats/fastställts, vilket brukar vara klart cirka två veckor efter att sammanträdet ägt rum.

Uppdaterat: 19 april 2024
D3WQ