Sammanträden och möteshandlingar

Det politiska arbetet i Region Sörmland bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom regionfullmäktige och regionstyrelsen består av nämnder, utskott, beredningar och råd.

Uppdaterat: 7 juni 2019
ZWE5