Regionfullmäktiges webbsändningar

Regionfullmäktige sammanträder följande dagar under 2021:

Våren: 23 mars, 27, april, 8 juni

Hösten: 14 september, 12 oktober, 23 november

Webbsändningar regionfullmäktige

Uppdaterat: 21 januari 2021
FU17