Regionfullmäktiges webbsändningar

Regionfullmäktige sammanträder följande dagar under 2021:

Våren: 16 februari (Inställt), 23 mars (Inställt), 27 april mötet webbsänds ej, 8 juni

Hösten: 14 september, 12 oktober, 23 november

Webbsändningar regionfullmäktige

Uppdaterat: 11 juni 2021
GK7G