Regionfullmäktiges webbsändningar

Regionfullmäktige sammanträder följande dagar under 2019:

Våren: 5 februari, 12 mars, 16 april och 11 juni

Hösten: 10 september, 22 oktober och 25-26 november

Uppdaterat: 19 juli 2019
BDAF