Regionfullmäktiges webbsändningar

Regionfullmäktige sammanträder följande dagar under 2024:

Vår: 13 februari, 16 april, 4 juni
Höst: 17 september, 15 oktober, 26-27 november

Vi kan inte tillhandahålla sändningar från regionfullmäktige med textfiler eller syntolkning på ett tillfredsställande sätt, vissa ord uppfattas inte av den textningsrobot vi använder och texten är därmed inte att anses som helt tillförlitlig. Vi beklagar detta. Önskar du ta del av en sändning från ett sammanträde som inte finns publicerat här, ta kontakt med namndsekreterare@regionsormland.se 

Webbsändningar regionfullmäktige

Uppdaterat: 10 april 2024
36HF