Styrande dokument

De styrande dokumenten nedan är beslutade i fullmäktige, styrelse eller nämnd och benämns huvuddokument. De beskriver övergripande mål och inriktning, det vill säga vad som ska uppnås och syfte.
Ett huvuddokument beskriver också de politiska organens arbete såsom bestämmelser över ansvarsområden och beslutanderätter.

Indelningen för styrande dokument skapar ett enhetligt, strukturerat och lätt identifierbart system för ledning och styrning och utgör en viktig del för effektiv och kvalitativ styrning av vårt arbete i Region Sörmland. 

Dokumenten öppnas i nytt fönster (pdf).

Region Sörmlands vision

Den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Regionens politiskt beslutade styrande dokument  - indelade i processområden

Uppdaterat: 31 maj 2022
GM3P