Styrande dokument

De styrande dokumenten nedan är beslutade i fullmäktige, styrelse eller nämnd och benämns huvuddokument. De beskriver övergripande mål och inriktning, det vill säga vad som ska uppnås och syfte.
Ett huvuddokument beskriver också de politiska organens arbete såsom bestämmelser över ansvarsområden och beslutanderätter.

Indelningen för styrande dokument skapar ett enhetligt, strukturerat och lätt identifierbart system för ledning och styrning och utgör en viktig del för effektiv och kvalitativ styrning av vårt arbete i Region Sörmland. Läs mer i dokumentet Hantering av styrande dokument.

Dokumenten öppnas i nytt fönster (pdf).

Regionens politiskt beslutade styrande dokument  - områdesindelade

Innehållsansvarig: Erica Pettersson
Uppdaterat: 28 maj 2024
7766