Tillbaka till listan

Tomas Borin

Parti

Vård för pengarna

Telefon mobil:

0720-85 84 66

E-post:

tomas.borin@regionsormland.se

avatar profilbild

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionala utvecklingsnämnden Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Beredningsgrupp för mål och indikatorer Ledamot
Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning Ledamot
Beredningsgrupp för framtagande av ny medarbetarpolicy Ledamot och sammankallande
Regionstyrelsens personalberedning Ordförande
Mälardalsrådets rådsmöte Personlig ersättare
Regionråd Regionråd
Kommuninvest ekonomisk förening styrelse Styrelseuppdrag