Tillbaka till listan

Mattias Claesson

Parti

Centerpartiet

Telefon mobil:

0761-17 08 46

E-post:

Skyddad adress

Adress:

LÖVSTEN 1
64198 BJÖRKVIK

foto på Mattias Claesson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionala utvecklingsnämnden 2:a vice ordförande
Mälardalstrafik AB styrelse Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Regionstyrelsens finans- och investeringsutskott Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ledamot
Beredningsgrupp för att uppnå en ekonomi i balans Ledamot
Miljö- och klimatrådet Ledamot
Nordiska skärgårdssamarbetets råd Ledamot
Svensk kollektivtrafik styrelsen Nominering till styrelsen
Föreningen Sveriges Ekokommuner Politikerombud
Regionråd Regionråd
Mälardalsrådet presidiegrupp för bredare förankring Representant
Beredningsgrupp - Hållbarhetsprogrammet Representant och sammankallande