Tillbaka till listan

Mattias Claesson

Parti

Centerpartiet

Telefon mobil:

0761-17 08 46

E-post:

Mattias.Claesson@regionsormland.se

Adress:

LÖVSTEN 1
64198 BJÖRKVIK

foto på Mattias Claesson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionala utvecklingsnämnden 2:a vice ordförande
Mälardalstrafik AB styrelse Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ledamot
Miljö- och klimatrådet Ledamot
Beredningsgrupp för mål och indikatorer Ledamot
Nordiska skärgårdssamarbetets råd Ledamot
Svensk kollektivtrafik styrelsen Nominering till styrelsen
Föreningen Sveriges Ekokommuner Politikerombud
Regionråd Regionråd
Mälardalsrådet presidiegrupp för bredare förankring Representant