Tillbaka till listan

Monica Johansson

Parti

Socialdemokraterna

Telefon

0155-24 57 57

Telefon mobil:

0722-19 88 91

E-post:

Monica.Johansson@regionsormland.se

Adress:

BIEVÄGEN 6 B LGH 1202
64146 KATRINEHOLM

foto på Monica Johansson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionstyrelsen 2:a vice ordförande
Regionstyrelsens presidium 2:a vice ordförande
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige Ledamot
Ambulansdirigeringsnämnden Ledamot
Mälardalstrafik AB styrelse Ledamot
Länstrafiken Mälardalen AB styrelse Ledamot
Moderbolaget Vita huset AB styrelse Ledamot
Länstrafiken Sörmland AB styrelse Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Beredningsgrupp för mål och indikatorer Ledamot
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ledamot
Forum för hållbar regional utveckling Ledamot
Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning Ledamot och vice ordförande
Svensk kollektivtrafik styrelsen Nominerad till styrelsen
Regionråd i opposition Regionråd
Regionråd Regionråd
Mälardalsrådets politiska styrgrupp med förhandlingsmandat Representant
Kommuninvest ekonomisk förening styrelse Styrelseuppdrag
Krisledningsnämnden Vice ordförande
Stiftelsen Solbacka styrelse Vice ordförande
Regionstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande
Regionala utvecklingsnämnden Vice Ordförande