Tillbaka till listan

Monica Johansson

Parti

Socialdemokraterna

Telefon mobil:

0722-19 88 91

E-post:

Skyddad adress

Adress:

BIEVÄGEN 6 B LGH 1202
64146 KATRINEHOLM

foto på Monica Johansson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ledamot
Politisk styrgrupp för Östra Mellansveriges strukturfondsarbete Ledamot
Styrgruppen för En bättre matchning Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige Ledamot
Samverkansnämnden arbetsutskott Ledamot
Ambulansdirigeringsnämnden Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige arbetsutskott Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Länstrafiken Mälardalen AB styrelse Ledamot
Krisledningsnämnden Ordförande
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande
Utskottet för regional samhällsplanering Ordförande
Regionstyrelsen Ordförande
Regionstyrelsens presidium Ordförande
Moderbolaget Vita huset AB styrelse Ordförande
Länstrafiken Sörmland AB styrelse Ordförande
Regionråd Regionråd
Mälardalstrafik AB styrelse Vice Ordförande