Revisorskollegiet

Revisorskollegiet har sju ledamöter, varav ordföranden kommer från oppositionen och vice ordförande från den styrande koalitionen. Ordförande är Catharina Fredriksson (S) och vice ordförande Gustaf Wachtmeister (M).

Regionens revisorer har på fullmäktiges uppdrag en kontrollerande roll. Inriktningen på arbetet ska vara aktivt främjande och stödjande för att brister ska kunna förebyggas. Granskningen av regionens olika verksamheter sker utifrån en årligen upprättad plan, och resultatet redovisas för fullmäktige och berörda enheter.

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av Region Sörmlands revisionskontor, externa specialister och auktoriserade revisorer.

Revisorskollegiets ledamöter 2023-2026

Uppdaterat: 29 maj 2024
BQB1