Politiska sekreterare

Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att stödja de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Towe Fredriksson (M)
Tel: 076-808 55 70
E-post: Skyddad adress

Alice Landerholm (M)
Tel: 076-393 60 75
E-post: Skyddad adress

Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Tel: 072-083 61 36
E-post: Skyddad adress

Ronny Freiman (KD)
Tel: 076-810 64 67
E-post: Skyddad adress

Sofie Holstein (VfP)
Tel: 076-695 96 12
E-post: Skyddad adress

Emelie Öberg (S)
Tel. 072-146 19 31
E-post: Skyddad adress

Daniel Pettersson (S)
Tel. 076-816 34 11
E-post: Skyddad adress

Linda Hefvelin (SD)
Tel: 072-148 74 64
E-post: Skyddad adress

Malin Karlsson (SD)
E-post: Skyddad adress

Kim Fredriksson (SD)
E-post: Skyddad adress

Elinor Sundén (V)
Tel: 0155-24 79 78, 072-209 35 48
E-post: Skyddad adress

Uppdaterat: 21 augusti 2023
WRF7