Politiska sekreterare

Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att stödja de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Christina Södling (S)
Tel: 072-213 53 00
E-post: Skyddad adress

Tommi Lycke (S)
Tel: 073-055 27 20
E-post: Skyddad adress

Marcus Pehrsson (S)
Tel: 0721-46 19 31, 072-575 87 15
E-post: Skyddad adress 

Anna Bredin (M)
Tel: 072-725 53 03
E-post: Skyddad adress

Petter Söderblom (M)
E-post: Skyddad adress

Linda Hefvelin (SD)
Tel: 072-148 74 64
E-post: Skyddad adress

Pernilla Rydberg (SD)
E-post: Skyddad adress

Elinor Sundén (V)
Tel: 0155-24 79 78, 072-209 35 48
E-post: Skyddad adress

Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Tel: 072-083 61 36
E-post: Skyddad adress

Camilla Sehlin (KD)
Tel: 076-696 09 95
E-post: Skyddad adress

Victor Zetterman (L)
Tel: 0155-22 22 43,  0721-42 23 47
E-post: Skyddad adress

Uppdaterat: 11 april 2022
RKA7