Fortbildningsdag om kultur inom äldreomsorg

Hur väcker vi samtal och minnen? Hur engagerar vi äldre i digital teknik? Hur kan vi med små medel arbeta med konst, musik och läsning? Kom och låt dig inspireras och utbyta erfarenheter! Vi ses 12 maj i Flen!

Du som är bibliotekarie, frivillig högläsare eller arbetar inom äldreomsorg är viktig för att möjliggöra allas rätt till läsning, kultur och delaktighet. Inspirationsdagen är ett fortbildningstillfälle där du får nya infallsvinklar och tips, men du kan också dela egna idéer och nätverka. 

Vilka arrangerar Inspirationsdagen?

Inspirationsdagen arrangeras av en arbetsgrupp genom nätverket för kulturombudsansvariga inom äldreomsorgen. 2022 arbetsgrupp består av representanter från Flen kommun, Trosa bibliotek och Region Sörmland.

Programmet

10:00-10:10 Hej och välkommen!

10:10-10:30 Inspirationstal
Hur tar sig musiken in i kroppen? Töres Theorell, stressforskare och professor emeritus vid Stockholms universitet, tar oss med på en resa genom emotioner, fysiologi och samhälle.

10.30–11.00 Katrineholm delar
Politiker och tjänstepersoner från Katrineholm berättar om hur det gick till att skapa en gemensam bild av kulturens värde för äldre i Katrineholms kommun.

11.00–12.00 Kultur och teknik
Kultur 365 ger interaktiv föreläsning om att arbeta med kultur och teknik för att väcka sinnen, minnen och aktivitet hos seniorer. Hur fungerar det att arbeta med Virtual Reality i äldreomsorgen? Hur engagerar man äldre i digital teknik? Och hur tar man fram aktiviteter som väcker samtal och minnen? Kultur 365 berättar om sina metoder för att främja nya synsätt och perspektiv på kultur och teknik för seniorer. Kultur 365 är ett samarbete mellan omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun, och har verkat sedan 2005.

12.00–13.00 Gemensam lunch

13.00–13.30 Konstens betydelse för hälsan
Marja Fiander berättar om konstens betydelse för hälsan, att främja kultur på äldreboende genom material som doftar och att med små medel duka upp aktivitetsbord.

13.30–14.00 På gång i Sörmland
Flens bibliotek berättar om att läsa tillsammans genom metoden Shared Reading.
Äldreomsorgen i Flen delar tips och trix.
Scenkonst Sörmland berättar bland annat om sin nya satsning Kultur för äldre.

14.00–14.45 Dela, lär och fika
I mindre grupper kommer vi samtala om kultur och aktiviteter. Finns det aktiviteter som vi började göra under pandemin som vi vill fortsätta med? Vilka kulturinsatser tror du skulle gynna personalens hälsa? På vilka sätt är kultur viktigt för dig, och hur förmedlar du det i ditt arbete? Dela erfarenheter och ta del av kollegors erfarenheter. Fika kommer att serveras en bit in i stunden.

14.45–15.15 Snack och hantverk
Ihop med Sörmlands museum får vi utforska med händerna och i tanken.

15.15–15.50 Ljuv avslutning
Camilla med vänner spelar favoriter från sina senaste turnéer inom äldreomsorgen. Medverkar gör Camilla Arvidsson (violin, sång), Pal Johnson (bas, sång), Anders Johansson (gitarr, sång) och Maria Olofson (keyboard, sång).

15:50-16:00 Tack och hej!

Du anmäler dig via länken: https://sr.artologik.net/regionsormland/Survey/414

Q6AC