Rusta ditt barn för livet!

Välkommen på en digital föreläsning om barns utveckling, psykiska besvär och skyddsfaktorer, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Datum och tid

Den 23 november klockan 18. Föreläsningen håller på cirka 80 minuter inklusive frågestund.

Innehåll

Här får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående.

Forskningen visar nämligen att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Anmälan

Ingen förkunskap krävs.

Anmälan till Livsviktigt snack den 23 november 2023

JPMN