Ställ dina frågor om MS på Mälarsjukhuset!

På MS-dagen den 30 maj finns medarbetare från MS-teamet i Mälarsjukhusets entré för att informera och svara på frågor om sjukdomen.

– Idag är det möjligt att leva ett aktivt och bra liv även om du har en MS-diagnos, säger Yvonne Friedrich som är sjuksköterska i Mälarsjukhusets MS-team. Bara de senaste åren har det kommit flera läkemedel som kan ta bort symtomen helt för många patienter.

2AZA