Våga Fråga – Digital föreläsning om självmord

Välkommen till vår digitala föreläsning där vi pratar om fakta och myter kring självmord. Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Föreläsningen hålls av Suicid Zero på uppdrag av Region Sörmland och FoU Sörmland och öppen för alla som är 18 år och äldre.

Innehåll

  • Kort om Suicide Zero
  • Hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa?
  • Vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?
  • Vi pratar om fakta och myter kring självmord, att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Föreläsningen varar i cirka en timme och därefter finns utrymme för frågor.

Föreläsare: Suicide Zero

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/86476952654

Du kan anmäla dig till föreläsningen om du vill ha en påminnelse till din epost innan föreläsningen. Anmälan görs här: regionsormland.se/vagafraga

Information och länk till föreläsningen finns även på Facebook

CANS