Digital föreläsning Livsviktigt snack

Region Sörmland bjuder tillsammans med länets 9
kommuner in till föreläsningen ”Livsviktigt snack” där du
som förälder eller annan vuxen med en 9-12 åring i din
närhet får kunskap om hur du kan prata med barn och unga
om deras mående.

Datum: 31 januari 2024

Tid: 18.00-19.30

Plats: Digitalt

Förläsningen Livsviktigt snack
Förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Under föreläsningen får du information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet har tagits fram i samarbete med
psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Anmälan
Anmäl dig via fou.se

5FJD