Träff för dig som arbetar med Boken kommer

Vi delar erfarenheter om uppsökande arbete, och undersöker tillsammans hur vi kan utveckla Boken kommer och Talboken kommer i Sörmland. Hur arbetar vi idag med Boken kommer? Hur och till vem behöver vi kommunicera om Boken kommer?

Nu finns möjlighet att anmäla sig till denna dag!

Anmälan hittar du här!

Datum:

Fredag 6 december 2019

Plats:

Nyköpings bibliotek

Tid:

09:00 - 12:00

6 december
AWFF