Regional utveckling kalender

  • 3 december 00:00

    BioDrivTinget i Stockholm

    Tisdagen den 3 december arrangeras ”BioDrivTinget” som är en mötesplats och kunskapskälla för omställningen till fossilfria transporter i Östra mellansverige och Stockholmsregionen.

  • 3 december 00:00

    Energitinget i Eskilstuna

    Tisdagen den 3 december arrangeras ”Energitinget” för tredje året i rad på Lokomotivet i Munktellstaden, Eskilstuna.