Webbinarie: Framtidens pedagogik – Digifysiskt Science Center Sörmland

Projektledaren Sofie Sandvik berättar om Region Sörmlands strategiska satsning om att bygga Sveriges första digifysiska science center, genom utveckling av befintliga fysiska verksamheter i kombination med en digital plattform.

Länk till webbinariet Framtidens pedagogik (Teams)

Under webbinariet får du bland annat information om den kommande digitala plattformen och hur det hela kommer att fungera, men främst diskuteras den omställning vi ser inom digitaliseringen med extended reality i klassrummet. Delta och ta del av framtidens pedagogik!

Science Center Sörmland är Sveriges första "digifysiska upplevelsepark" inom bland annat teknik, naturvetenskap och matematik, för främst barn och unga. Fler unga behöver intressera sig för och vilja arbeta inom teknik och naturvetenskap för att Sverige och Sörmland ska behålla sin konkurrenskraft. En metod för att göra just det är att skapa ett Science Center, där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och explorativ miljö.

ZX32