BioDrivTinget i Stockholm

Tisdagen den 3 december arrangeras ”BioDrivTinget” som är en mötesplats och kunskapskälla för omställningen till fossilfria transporter i Östra mellansverige och Stockholmsregionen.

En av många rubriker under dagen är "Hur ser utmaningen ut i ett 2030-perspektiv?" Här har länsstyrelserna, bland annat i Sörmland, fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Region Sörmland är en av arrangörerna och här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig.

Datum:

Tisdag 3 december 2019

Plats:

Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

3 december
NA13