Språknätverka!

- Vill du hitta fler vägar för att främja de yngsta barnens språkutveckling genom att nå barnens vuxna?

Välkommen att anmäla dig till en inspirations- och samverkansdag för dig som arbetar inom förskola, bibliotek och barnhälsovård i Sörmland.

Datum: 6 november 2019

Plats: Trosa stadshotell i Trosa, lokal: Baderskan

Tid: 9.30-16.00

Kostnad: Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Du väljer i din anmälan om du vill äta lunch tillsammans med andra deltagare på inspirationsdagen på Trosa stadshotell (på egen bekostnad 170 kr). Det finns också flera restauranger på promenadavstånd om det passar dig bätre.

Sista anmälningsdag var den 21 oktober.
OBS! Antalet platser är begränsat till 70. Personal från Trosa kommun prioriteras. Övriga meddelas via e-post senast 20 oktober utifall de inte får plats. Hör du inget så är du alltså välkommen!

Dagen genomförs i samarbete med språknätverket i Trosa, som har stöd från Kulturrådets Bokstartsatsning.

PROGRAM

9.30 Fika och registrering

10.00 Välkomna! • Språknätverk Trosa – varför ett nätverk och vad har vi lärt oss hittills? • Regionalt språknätverk i Sörmland – kan det vara något? • Vad är Bokstart?

10.30 Att bygga ett språk - en stor uppgift för en liten människa Astrid Frylmark, legitimerad logoped föreläser om språkutveckling med fokus på barn mellan 0-3 år. Astrids föreläsning tar upp forskning om barns språkutveckling, när språket inte utvecklas som förväntat, om att växa upp med flera språk, betydelsen av samtal och interaktion och vad vuxna kan göra för att stötta.

12.00 Lunch

13.00 Så gör vi! Bokstart Sjöbo Paula Brante, barn- och ungdomskulturutvecklare och projektledare för Bokstart i Sjöbo, berättar om erfarenheterna av att i samverkan mellan förskola och bibliotek göra läsfrämjande insatser redan under inskolningen.

14.00 Motiverande samtal - Eemeli Trinde, MI-utbildare och skolkurator i Trosa kommun ger oss grunderna i metoden Motiverande samtal – MI (motivational interviewing). Vi får prova metoden med fokus på hur vi bäst kan samtala och nå barnets vuxna. en effektiv metod att använda i det personliga mötet med barnets vuxna. FIKA 30 minuter under passet.

16.00 Slut för dagen

Datum:

Onsdag 6 november 2019

Plats:

Trosa Stadshotell, lokal:Baderskan

Tid:

09:30 - 16:00

6 november
Innehållsansvarig: Ann Catrine Eriksson
QTFU