Små barn i en digital värld – vad säger forskningen? Språka, läsa, skärma

Påverkar digitaliseringen små barns språkutveckling? Hur ska vi förhålla oss till skärmtid? Hur kan vi utifrån barnkonventionen, förskolans nya läroplan, bibliotekslag och riktlinjer för barnhälsovården tillsammans bidra till att skapa goda läs- och medievanor bland barnfamiljerna i Sörmland?

Sista anmälningsdagen har passerat och dagarna är fullbokade!

Du som inte fått plats får besked om det under vecka tre. Dagen kommer att filmas för att fler ska ha möjlighet att ta del av innehållet. Mejla oss gärna om du vill ha en länk till filmen.

Välkommen till en kunskapsdag där vi tar del av den senaste forskningen och pratar om hur vi kan samverka över professionsgränserna!

Dagen riktar sig till dig som arbetar med barn mellan 0-6 år, språk- och läsfrämjande och digitala frågor inom bibliotek, barnhälsovård och förskola i Sörmland.

Vi erbjuder samma program på två orter dagarna efter varandra. Dagen är kostnadsfri. Fika på för- och eftermiddag samt lunch ingår.

13 februari i Nyköping
Scandic Stora hotellet, kl 8.30-16.00

14 februari i Eskilstuna
Hotell Bolinder Munktell, kl 8.30-16.00

Program

8.30 Fika drop-in och registrering

9.15 Välkomna!

Introduktion till dagen och sunda levnadsvanor, Biblioteksutveckling Sörmland & Barnhälsovården i Sörmland

9.40 Barns digitala aktiviteter och språkutveckling
Malin Nilsen föreläser om barns teknologianvändning forskningsperspektiv, barn-, föräldra- och förskoleperspektiv med utgångspunkt i sin avhandling (2018) "Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan".

10.50 Att växa upp i en digital värld
Anett Sundqvist och Ulrika Birberg Thornberg berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn från 9 månader till 25 månaders ålder i övergången från att inte ha ett språk till klivet in i den språkliga världen.

11.50 Samtal med forskarna

12.30 Konferenslunch

13.00 Det livslånga läsandet - språket börjar med dig!
Anna Hällgren inspirerar och ger många exempel på hur du i din yrkesroll kan ge barn en bra språkstart i livet; analogt, digitalt, taktilt, på hjärtats språk...

14.30 Fika och samtal med varandra

16.00 Slut för dagen

Datum:

Fredag 14 februari 2020

Plats:

Eskilstuna, Hotel Bolinder Munktell

Tid:

08:30 - 16:00

14 februari
6ZJ4