Allmän kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland heter Sörmlandstrafiken. Med Sörmlandstrafiken reser du klimatsmart i hela länet.

Har du frågor eller synpunkter rörande kollektivtrafiken besök Sörmlandstrafikens hemsida för mer information eller ring vår kundservice på 0771-22 40 00.

Buss

Sörmlandstrafiken har stadsbussar och landsbygdbussar i linjetrafik. Stadsbussarna finns i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Nyköping och Flen. Landsbygdsbussarna går utanför stadstrafikzonerna.

Har du långt till närmsta busshållsplats kan vi möta dig där du är. Den möjligheten heter kompletteringstrafik. Kompletteringstrafiken körs med taxi enligt busstabellen, till samma avgift som för en bussresa. 

Den anropsstyrda trafiken behöver förbeställas. Dessa turer är markerade med A eller B i tidtabellen.

Varje dag kan du välja mellan ungefär 2 300 turer i den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland. När du gör en resa med buss bidrar du till den totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö minskar.

 Tåg

Region Sörmland är delägare i Mälardalstrafik, bakom Mälardalstrafik står även regionerna i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Bolagets uppdrag är att utveckla och handlägga frågor kring regionaltågstrafiken i Mälardalsregionen. Mälardalstrafiken, med bland annat Mälartåg och Movingo, är en del i en större satsning för att förbättra möjligheten till pendling och annat resande.

Mälartåg, som trafikerar fyra sträckor i Mälardalen från och med 2019, ägs av Mälardalstrafik. Från och med 2020 finns 33 tåg i trafik. 

Mer om...

Uppdaterat: 12 december 2023
73AD