Kollektivtrafik i Sörmland

Sedan 1 januari 2019 är Region Sörmland kollektivtrafikmyndighet i regionen. För kunder och medborgare använder vi Sörmlandstrafiken som varumärke. Vi har som uppdrag att identifiera och möta invånarnas behov av kollektivt resande.

Som kollektivtrafikmyndighet har vi det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet. 

Har du frågor eller synpunkter rörande kollektivtrafiken besök Sörmlandstrafikens hemsida för mer information eller ring vår kundservice på 0771-22 40 00.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har några lagstadgade uppgifter:

  • Ta fram ett trafikförsörjningsprogram som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.
  • Inför upphandling av regional kollektivtrafik ska myndigheten fatta ett särskilt beslut om trafikplikt (trafikåtagande). Begreppet regional kollektivtrafik omfattar all kollektivtrafik inom länet som är av allmän betydelse samt även trafik över länsgränser vars huvudsakliga syfte är arbets- och studiependling.
  • Ett trafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla det till berörd myndighet.

Läs mer om...

Ska du ut och resa i Sörmland?

Ta hjälp av vår reseplanerare!

Uppdaterat: 12 december 2023
HBF2