Lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. Vårdskador eller risk för en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Det kallas för en lex Maria-anmälan och görs av chefsläkarna i Region Sörmland.

Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten, eller dennes närstående, genom utredningen så långt möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Region Sörmland öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Syftet är att mer aktivt eftersträva ett förebyggande förhållningssätt. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

Vid frågor, kontakta Marie Bennermo.

 • 2 april 11:19

  Lex Mariaanmälan med anledning av förlossning med sugklocka

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en förlossning som avslutades med sugklocka vilket medförde att barnet fick en övergående svullnad i hjärnan och övergående blödning utanför skallbenet.

 • 5 mars 11:06

  Lex Maria-anmälan med anledning av infarkter efter felplacerad kateter

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från västra länsdelen som drabbades av hjärninfarkter efter en felplacerad kateter.

 • 11 februari 12:02

  Lex Maria-anmälan med anledning av dropp som orsakade en allvarlig vårdskada i en arm

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i västra länsdelen som fick läkemedel genom dropp i ett mindre blodkärl på handryggen och därefter i ett blodkärl i armvecket vilket orsakade en allvarlig vårdskada i armen

 • 28 januari 14:09

  Lex Maria-anmälan med anledning av halsoperation som borde utförts med annan teknik

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i södra länsdelen som efter en operation av en förändring på halsen fick genomgå ytterligare en operation