29 april 2024

Lex Maria - anmälan med anledning av operation av felaktig lins

Chefläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en man som fick fel lins inopererad i ögat.

Händelsen gäller en äldre man från södra länsdelen som skulle få en lins inopererad i ögat i januari 2024. Efter operationen upptäckte operatören själv att han tagit fel lins och kallade tillbaka mannen samma dag för linsbyte.
Konsekvenserna blev att mannen fick genomgå två operationer samma dag och detta hade kunnat ge komplikationer. Mannen fick också en förlängd vårdtid.

Kliniken har utrett orsakerna till händelsen och funnit att rutinkontroll av patientidentitet inne i operationssalen brustit. Detta bedöms därför vara en allvarlig vårdskada.
Mannens synförmåga har förbättrats.

SPAY