Nyhetslista

 • 16 januari 10:15

  Både goda och oroväckande signaler om Sörmlänningarnas hälsa

  Den egna hälsan skattas högt men varierar beroende på bakgrund och livsvillkor. Rökningen minskar, snusning ökar kraftigt bland kvinnor och personer med fetma blir fler. Det visar resultaten i undersökningen Liv och Hälsa 2022.

 • 20 december 09:03

  Ändrade öppettider i Kontaktcenter

  Under jul- och nyår har Kontaktcenter och huvudregistraturen ändrade öppettider.

 • 14 december 10:57

  Postcovidmottagningen stänger

  Mottagningen för patienter med postcovid stänger vid årsskiftet. Patienterna kommer i stället att tas omhand inom ordinarie rehabverksamhet. Anledningen till förändringen är få sökande patienter.

 • 12 december 14:50

  Återkommande bedrägeriförsök via telefon

  I hela landet, inklusive Sörmland, rapporteras återkommande om att personer utsätts för olika varianter av bedrägeriförsök. Tillvägagångssätten varierar men gemensamt är en uppmaning att använda sitt bank-id. Region Sörmland arbetar inte på detta sätt.

 • 8 december 12:41

  Stöd för dig som mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

  Nu erbjuds digitala vårdbesök till personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Problemen kan exempelvis handla om hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter, kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

 • 6 december 16:55

  Nätverksproblemen avhjälpta

  De nätverksproblem som drabbade Region Sörmland under tisdagsmorgonen, 6/12, är nu avhjälpta. Verksamheterna är i normal drift och regionen är inte längre i stabsläge.

 • 5 december 08:53

  Nätverksproblem i Gnesta åtgärdat

  Problemet åtgärdat! Nu kan du nå Vårdcentralen Gnesta igen.

 • 30 november 19:32

  Självtest för klamydia och gonorré via 1177.se

  Från och med 1/12 kan du beställa självtest mot klamydia och gonorré genom att logga in på 1177.se.

 • 22 november 13:23

  Storsatsning på oberoende av inhyrd personal

  Oberoende av inhyrd bemanning. Det är målet med arbetet som nu startar i hälso- och sjukvården i Region Sörmland. Första steg är att från februari 2023 kraftigt reducera inhyrning av sjuksköterskor. Samtidigt görs stora satsningar på regionens egna medarbetare i vården.

 • 14 november 13:06

  Premiär för Modda Sörmland - digifysiskt science center för barn och unga

  Teknik, naturvetenskap och matematik ska bli oemotståndligt för barn och unga. Det är tanken med den nya plattformen, Modda Sörmland, ett unikt science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet. Genom att kombinera Extended reality (XR) med utforskande miljöer så flyttas mentala gränser och gör lärandet roligare.

Föregående