Nyhetslista

 • 15 juni 14:22

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson, går i pension till hösten

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson fyller 65 år i år och har valt att gå i pension. Hennes sista arbetsdag är den 30 september.

 • 14 juni 16:54

  IVO förbjuder vårdgivare att bedriva verksamhet

  IVO förbjuder företaget Amore Hemomsorg att bedriva verksamhet vid vårdcentralen Årby i Eskilstuna. Anledningen är att det enligt IVO finns påtaglig risk för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet. Region Sörmland hävde redan i vintras avtalet med företaget efter att flera brister upptäckts.

 • 14 juni 15:45

  Fortsatt satsning på Folk och kultur i Sörmland

  Evenemanget Folk och kultur lever vidare i Sörmland. Region Sörmland har beslutat att satsa på det årliga kulturarrangemanget till 2027.

 • 14 juni 09:34

  Nationell plan för transportinfrastrukturen innehåller viktiga satsningar för Sörmland

  Den långsiktiga nationella planen för infrastruktur som beslutats av regeringen innehåller flera satsningar av stor betydelse för Sörmland. Bra för länet samtidigt som arbete pågår för att stärka järnvägskapaciteten ytterligare.

 • 8 juni 10:26

  1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

  1177 är regionernas gemensamma samlingsplats för information och tjänster om hälsa och vård. Det tidigare namnet 1177 Vårdguiden ändras nu till 1177. Namnbytet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra.

 • 7 juni 16:00

  Statsbidrag för satsningar i vården

  Region Sörmland får statliga pengar till satsningar på suicidprevention och för att öka antalet vårdplatser. Totalt handlar det om över 30 miljoner kronor. Förslaget diskuteras på kommande möte med regionstyrelsen.

 • 7 juni 10:17

  Barnhälsovården mer tillgänglig för barn och föräldrar

  Barn och deras föräldrar får gott stöd från barnhälsovården i Sörmland. Enskilda samtal, tillgång till dietist och psykolog och ökade resurser till barnhälsovården har givit positiva resultat för sörmländska barns hälsa. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2021.

 • 3 juni 12:00

  Ta cykeln på cykelns dag!​

  Visste du att det finns hela 720 kilometer cykelbana i Sörmland? Var med och fira cykeln som färdmedel genom att testa några meter av våra cykelbanor på cykelns dag den 3 juni.

 • 3 juni 09:00

  Vattenläcka i Nyköping

  Tidigt under torsdagsmorgonen, 2/6, inträffade en stor vattenläcka i Nyköpings kommun. Detta påverkar vården på Nyköpings lasarett.
  UPPDATERAD 3 juni, kl. 09.00

 • 1 juni 09:12

  Ändrade rekommendationer för munskydd

  Från och med idag, 1 juni, behöver personal inom omsorg och hälso- och sjukvård inte längre använda munskydd vid nära kontakt med patienter eller brukare.

Föregående