Nyhetslista

 • 19 september 13:13

  Älg på Mälarsjukhuset

  En älg hoppade in genom ett fönster på Mälarsjukhuset under söndagen. Veterinär bedövade älgen som nu är avliden. Ingen människa kom till skada.

 • 17 september 08:49

  Facebookinlägg anmält till JO

  Region Sörmland har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, för ett Facebookinlägg från i somras. Anmälaren anser att texten bryter mot GDPR och hur personuppgifter får hanteras. Inlägget togs snabbt ned då även följare reagerat på texten.

 • 15 september 20:49

  Polisinsats på Regionsjukhuset Karsudden

  Under eftermiddagen barrikerade sig två patienter i en sluss på Karsudden och polis tillkallades. Patienterna är åter på sina avdelningar.

 • 10 september 13:02

  Provtagningsstationen vid Nyköpings lasarett flyttar

  Från och med måndag 13 september finns provtagningsstationen för covid-19 vid Nyköpings lasarett på en ny plats. Nya adressen är vid Fåfängans väg, vid före detta Hållets äldreboende.

 • 10 september 09:13

  Lokalförändringar för vaccination mot covid-19 i Sörmland

  Under hösten sker förändringar i vaccinationsarbetet mot covid-19 i hela Sörmland. De flesta privata vaccinatörernas uppdrag går ut och vaccineringen tas till stora delar över av Region Sörmland. Fortsatt vaccination kommer framför allt att ske på vårdcentraler i länet.

 • 10 september 08:24

  Suicidpreventiva dagen 10 september

  Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

 • 8 september 15:19

  Nu får Kullbergska sjukhuset egen dialysmottagning

  Närmare till dialysbehandling för västra länsdelens njursjuka har länge varit efterfrågat. Det blir nu verklighet. Mottagningen öppnar den 9 september och startar med nio fullt utrustade dialysplatser.

 • 7 september 13:47

  Förändring för gående och trafikanter runt Mälarsjukhuset

  Ombyggnationerna vid Mälarsjukhuset går vidare och nu pågår intensiva förberedelser för nästa stora moment: stomresning av den nya sjukhusbyggnaden vid Mälarsjukhuset. För att skapa en säker miljö för gående och trafikanter vid Mälarsjukhuset förändras trafiksituationen med start under september.

 • 7 september 11:30

  Kraftsamling för barn och unga under pandemin fortsätter under hösten

  De olika restriktioner som pandemin fört med sig har gjort barn till en sårbar grupp i Region Sörmland. I våras arrangerade Region Sörmland ett antal samverkansmöten för att fånga upp behov och kraftsamla för barnens bästa. Behovet av samverkan är fortsatt stort, och mötena fortsätter även under hösten med start den 8 september.

 • 3 september 10:58

  Region Sörmland driver på omställningen för ett fossilfritt Sörmland 2045

  Region Sörmland ska visa vägen för Sörmlands energiomställning. Analys om nuläge, bedömning av framtida energibehov och vilken roll regionen bör ta för att driva på omställningen mot ett fossilfritt Sörmland 2045 ska göras. Det är förslaget till Regionala utvecklingsnämnden (RUN) den 3 september.

Föregående