Nyhetslista

 • 1 november 15:06

  Meddelande om vaccination skickas från regionen

  Vaccinationsenheten i regionen testar ett nytt arbetssätt för att påminna om att boka tid för höstens vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker. Alla som är mellan 65 och 79 år får inom kort ett meddelande i 1177:s inkorg som att påminner om att boka tid.

 • 31 oktober 09:37

  Förslag om utredningar av verksamheter i vården

  Centralisering av den psykiatriska slutenvården, avveckling av separata rehabiliteringsmedicinska slutenvårdsplatser och den framtida bassängverksamheten på länets sjukhus. Dessa utredningsförslag diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 7/11. På mötet tas också beslut i förslaget att reducera verksamheten vid läkemedelscentrum med tio tjänster.

 • 26 oktober 10:25

  Begränsad framkomlighet till Mälarsjukhuset

  Byggstarten för en ny rondell i korsningen Strängnäsvägen/Kungsladugårdsgatan påbörjas i slutet av vecka 43. Bygget kommer medföra begränsad framkomlighet under cirka en månad.

 • 23 oktober 08:45

  Sörmländsk studie har skapat en ny metod för att upptäcka kritiskt sjuka patienter

  Kritisk sjukdom hos patienter på sjukhus är vanligare än tidigare förmodat. Det visar en stor studie som genomförts i Sörmland. Över 30 länder kommer nu använda metoden, som bland annat utarbetats av Carl Otto Schell, överläkare på Nyköpings lasarett, för att tydligare se behoven hos patienter med kritisk sjukdom.

 • 16 oktober 10:12

  Nu öppnar bokningen för dig som rekommenderas vaccin i höst!

  Region Sörmland erbjuder kostnadsfri vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker för alla som är 65 år eller äldre samt vissa riskgrupper. Alla tre vaccin erbjuds vid samma tillfälle.

 • 13 oktober 15:48

  Beslut taget att utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian

  Utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna och stängning av ett antal satellitmottagningar. Det beslutades på mötet med nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 13/10.

 • 10 oktober 16:46

  Regionstyrelsen i korthet 10/10 2023

  Revidering av arvoden och ersättning till förtroendevalda, skattesats för 2024, taxehöjningar inom Sörmlandstrafiken och reducerad verksamhet för sjukhusbiblioteken. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen i dag, 10/10.

 • 6 oktober 09:49

  Förslag om flera förändringar inom primärvården

  Färre satellitmottagningar, förslag att utreda avveckling av vårdcentral i Eskilstuna och stopp för renovering av vårdcentralen Oxelösunds lokaler. Det är ett par av de ärenden som diskuteras och beslutas i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 13/10.

 • 4 oktober 08:52

  Minskad verksamhet för sjukhusbiblioteken i Sörmland

  Biblioteken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm avvecklas och antalet medarbetare blir färre. Förslaget är en del i arbetet med kostnadsreducerande åtgärder i Region Sörmland. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen 10/10.

 • 3 oktober 09:55

  Nu kallas du som är 80 år eller äldre till vaccination på din vårdcentral

  I höst får du som är född 1943 eller tidigare en bokad tid för vaccination mot influensa och covid-19 på din vårdcentral.