Nyhetslista

 • 30 januari 15:34

  Regionstyrelsen i korthet 30/1 2024

  Stopp för ombyggnation av vårdcentral, etablering av familjecentral i Katrineholm och avveckling av funktioner inom Region Sörmlands HR-verksamhet. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 30/1.

 • 26 januari 09:47

  Färre äldre behöver sjukhusvård för influensa – tydligt resultat av höstens vaccinationsinsats

  Vaccinationstäckningen för säsongsinfluensan i gruppen 65 år och äldre är klart bättre i Sörmland säsongen 2023 jämfört med året innan. Att vårdcentralerna kallade alla som är 80 år eller äldre till en bokad vaccinationstid har fallit väl ut och märks nu också inom vården.

 • 23 januari 15:10

  It-attack påverkar Region Sörmland

  Under helgen utsattes en av Region Sörmland it - leverantörer, Tietoevry Sweden AB av en större it-attack. Attacken påverkar bland annat det informationsöverföringsverktyg som används för samverkan vid utskrivning från sjukhusen, psykiatrin, primärvården till länets kommuner. Regionen arbetar nu med att kartlägga omfattningen.

 • 22 januari 09:37

  Parkeringsavgift för besöksparkeringar på Nyköpings lasarett

  Från och med 22 januari börjar den nya parkeringsavgiften att gälla på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. På Mälarsjukhuset samt regionkansliet i Nyköping är det på gång men där får vi vänta lite till.

 • 19 januari 14:25

  Nya tider för primärvårdsjouren i Katrineholm

  Primärvårdsjouren i Katrineholm får förändrade öppettider från 2/2. Detta då antalet besökare är få. Förändringen innebär bland annat att mer läkartid frigörs till vårdcentralerna under vardagar och att bemanningen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning kan förbättras.

 • 18 januari 10:40

  Förtydligande av anställningsstopp och dispenser för rekrytering

  Från den 1 oktober 2023 råder anställningsstopp med utökat dispensförfarande i regionen. Då det har uppstått frågor kring hur regionen kan fortsätta rekrytera under ett anställningsstopp förtydligas här vad som gäller.

 • 12 januari 12:49

  Situationen på Akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset

  Situationen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning i Katrineholm är ansträngd. Detta bland annat då antalet medarbetare blivit färre och anställningsstopp råder. Flera åtgärder planeras för att lösa situationen.

 • 10 januari 08:50

  Sjukvårdens Larmcentral växer med Värmland

  Regionerna Sörmland, Västmanland och Uppsala driver sedan flera år Sjukvårdens Larmcentral i egen regi. Larmcentralen ansvarar för att bedöma, prioritera, larma ut och dirigera ambulanserna i respektive region och får samtalen från 112. Nu i början av 2024 ansluter Region Värmland till samarbetet.

 • 28 december 14:56

  Nya avgifter i vården

  Från och med årsskiftet ändras flera av våra avgifter inom vården, inklusive avgifter för sjukresor. Dessutom ändras beloppet för högkostnadsskydd för läkemedel.

 • 21 december 10:08

  Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift

  Konkurrensverket yrkar den 20 december 2023 att Förvaltningsrätten i Linköping ska fatta beslut om att Region Sörmland ska betala 10 miljoner kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket gjort samma yrkande gällande de övriga regioner som ingår i Sussa Samverkan och har upphandlat nytt vårdinformationssystem