Nyhetslista

 • 10 juni 14:50

  Kommentar angående JO-beslut

  Region Sörmland får kritik av JO för visst agerande under våren 2020. Det handlar om hur regiondirektören hanterat mejl som begärts ut av media och att en förändring i en mötesanteckning gjorts. Att en mörkläggning och samordning mellan regionen och länets kommuner skett vad gäller utlämnande av uppgifter kan JO däremot inte finna.

 • 10 juni 08:00

  Läs dina journalanteckningar från 1177 Rådgivning på telefon

  Från och med den 10 juni är det möjligt att ta del av de journalanteckningar som görs när du ringer 1177 Rådgivning på telefon.

 • 8 juni 10:18

  Tillfälligt vaccinationsintyg fram till 1 juli

  Via e-tjänsten ” Beställning tillfälligt vaccinationsintyg covid-19” kan Region Sörmland utfärda ett tillfälligt vaccinationsintyg fram till den 1 juli. Du har själv ansvar för att ta reda på att intyget godkänns som intyg beroende på vad du behöver det till.

 • 7 juni 13:37

  Region Sörmland säger upp avtalet med Vaccina i Flen

  Region Sörmland säger upp avtalet med företaget Vaccina för vaccinationer mot covid-19 i Flen, med omedelbar verkan. Detta efter upprepade brister.

 • 1 juni 14:21

  Gemensamt arbete för att utveckla sörmländska kulturtillgångar

  Hur skapas relevanta och hållbart stöttande strukturer för det sörmländska kulturlivet? Hur underlättas samverkan, utveckling och kreativitet för kulturaktörer och hur blir kulturlivet mer motståndskraftigt i kriser som den vi lever i just nu? Det är frågor som projektet Sörmländska Kulturtillgångar ska hitta svar på.

 • 28 maj 09:50

  Öppen utlysning för inköp av konst

  Interregional utlysning för konst till offentliga miljöer

 • 27 maj 13:01

  Region Sörmland går ned från regionalt förstärkningsläge till regionalt stabsläge

  Region Sörmland går ned från regionalt förstärkningsläge till regionalt stabsläge den 27 maj kl. 13.30. Det omfattar både den regionala särskilda sjukvårdsledningen samt de tre lokala särskilda sjukvårdsledningarna.

 • 25 maj 13:17

  Försämrad tandhälsa och ökad övervikt bland ungdomarna i Sörmland

  Läget med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar i länet är stabilt, tandhälsan är något sämre, fler unga blir diagnostiserade med ADHD och fetman och övervikten ökar. Det visar den andra delrapporten av Liv och Hälsa ung.

 • 21 maj 15:19

  Vaccin mot covid-19 i Strängnäs - detta gäller!

  Vecka 20 och 21 vaccinerar regionen i Campushallen. Från och med vecka 22 sker vaccinationerna i det privata företaget Vaccinas lokaler på Seminarievägen 10A.

 • 21 maj 13:24

  10 miljoner till sommarjobb i Sörmland

  På grund av pandemin finns risk att många ungdomar inte får sommarjobb, därför satsar nu Region Sörmland 10 miljoner kronor på att ge kommuner och organisationer möjlighet att anställa ungdomar.