Nyhetslista

 • Igår 09:54

  Satsning på förbättrad tillgängligheten hos samtalsmottagningarna

  Alltfler barn och unga söker hjälp och stöd på länets samtalsmottagningar. För att möta behovet och hålla en god tillgänglighet föreslås en förstärkning av verksamheten med tre miljoner kronor. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 8 april 11:53

  Fokus på att förbättra sörmländska barns hälsa efter coronapandemin

  Den pågående pandemin tros ge negativa konsekvenser på hälsan hos sörmländska barn. För att möta behovet och sätta in åtgärder ska en handlingsplan tas fram baserad på barnhälsovårdens årsrapport. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 7 april 15:00

  Dubblerad summa för sommarpresent i Region Sörmland

  Region Sörmland dubblerar summan för årets sommarpresent till medarbetarna. Gåvan är både en uppskattning för insatser under en tuff tid och en stöttning till det lokala näringslivet. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 7 april 08:21

  Region Sörmland går upp i förstärkningsläge

  Den 7 april kl.08.00 har Region Sörmland gått upp till förstärkningsläge på grund av det ökade antalet patienter med covid-19 som behöver vård. Det omfattar både den regionala särskilda sjukvårdsledningen samt de tre lokala särskilda sjukvårdsledningarna vid länets sjukhus.

 • 1 april 12:15

  Regionala allmänna rekommendationer i Sörmland förlängs

  Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka mycket i Sörmland. Även andelen virusvarianter ökar snabbt. De regionala allmänna rekommendationerna i Sörmland förlängs därför till och med den 2 maj 2021.

 • 31 mars 15:45

  Region Sörmlands första sex månader med covid-19 utvärderat

  Hur Region Sörmland hanterade det första halvåret av coronapandemin har nu granskats. Resultatet av den externa utredningen är att det i stora delar fungerat bra men att det också finns förbättringsområden.

 • 30 mars 16:34

  Bli redo för jobb i Sörmland

  Alla yrken har en historia men vilka har en framtid? Det är temat för den kampanj som vi nu kör på Facebook och Instagram. Syftet är att påminna om att arbetsmarknaden hela tiden förändras och att man kan behöva uppdatera sin utbildning för att bli redo för framtidens jobb.

 • 30 mars 12:02

  Vaccinationer mot covid-19 och länstillhörighet

  Det är möjligt att boka tid för vaccination mot covid-19 var man vill i hela landet, oavsett var man bor. Detta för att vaccinationer likställs med öppenvård vilket regleras i patientlag och hälso- och sjukvårdslag. För stor andel utomlänsbokningar kan dock bli problematiskt då fördelning av vaccin sker baserat på antal folkbokförda i regionen.

 • 29 mars 15:29

  Öppet att boka för personer födda 1951 och tidigare

  Från 30/3 är det möjligt för personer födda 1951 och tidigare att boka tid för vaccination mot covid-19. Smidigast bokas tid på 1177.se och flest tider finns på våra vaccinationsmottagningar i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Redan på skärtorsdagen finns tider att boka.

 • 25 mars 14:13

  Vaccinationer med Astra Zeneca återupptas

  Region Sörmland återupptar vaccinationer mot covid-19 med vaccin från Astra Zeneca. Detta efter Folkhälsomyndighetens besked i dag, 25/3 att vaccinet kan användas till personer som är 65 år eller äldre. Redan till helgen finns tider att boka på vaccinationslokalerna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

Föregående