1 december 2023

Falska sms om avgifter sprids

Vi får in rapporter om försök till bedrägerier via sms. Ta alltid reda på fakta när du blir osäker på vad som gäller.

– Det vi får rapporter om nu är sms där man uppmanas betala någon typ av avgift till Region Sörmland. Det kan vara påminnelseavgift för patientbesök eller andra avgifter, säger Lena Hagström, administratör.

– Vi har infört digitala fakturor, men de kommer enbart till din digitala brevlåda, inte på något annat sätt, säger Agneta Håkansson på redovisningsservice.

Så här funkar Region Sörmlands faktura- och påminnelsesystem

  • Faktura skickas, med post, som e-faktura eller till digital brevlåda. Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.
  • Om betalning inte kommer in till Region Sörmland överförs fakturan till inkassoföretaget Visma.
  • 7–12 dagar efter att förfallodatum passerats, skickar Region Sörmland en fil till Visma för påminnelsehantering.
  • Visma skickar ut en påminnelse med påslag 60 kr + ränta, påminnelsen skickas ut till digital brevlåda om det finns, eller som ett brev.
  • Visma har flera olika betalningsalternativ. I påminnelsebrevet finns bankgiro och OCR-nummer. Det finns även inloggningsuppgifter till ”Mitt Ärende” där det går att betala med internetbank, kort och swish.  
  • Visma kan skicka sms med länk till swishbetalning till kund, men bara på kundens förfrågan. Aldrig som ett första krav.

Faktakolla!

Ta alltid reda på fakta från säkra källor när du blir osäker på vad som gäller. 1177.se och regionsormland.se är Region Sörmlands officiella webbplatser.  

B25W