30 november 2023

Från och med 1 december minskar vi andelen inhyrda läkare

Vi fortsätter arbetet med att bli hyroberoende och kommer från den 1 december att reducera inhyrda läkare

- Detta är nästa steg i vår satsning mot att bli hyroberoende. Vår målsättning är initialt att minska inhyrda läkare med 50 % jämfört med början av 2023, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Den 1 februari 2023 påbörjade vi arbetet med att minska andelen inhyrda medarbetare. Vi startade med allmänsjuksköterskor vilket har gett god effekt.

Nu fortsätter vi med att minska antalet inhyrda läkare. Flera verksamheter har redan påbörjat arbetet genom att rekrytera specialistläkare under 2023.

Rekryteringsbonus till medarbetare i hälso- och sjukvården

Medarbetare inom hälso- och sjukvården som rekryterar en specialistläkare till en verksamhet eller specialitet som har eller har haft inhyrda läkare under 2023 kan ansöka om en rekryteringsbonus.

- Vi kommer att erbjuda en rekryteringsbonus, på liknande sätt som vi tidigare haft för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Vi såg att detta var en bra satsning och vill därför göra det även denna gång, säger Magnus Johansson.

Detta har gjorts hittills:

  • Över 135 sjuksköterskor har nyrekryterats under 2023. 
  • Mer- och övertid för undersköterskor och sjuksköterskor har minskat med 8600 timmar under perioden januari – augusti 2023 jämfört med samma period 2022.
  • Sjukfrånvaron har också minskat från 9,73% till 9,12 % under samma period.
  • Vi har sänkt våra kostnader för hyrsjuksköterskor med 25 procent jämfört med hela 2022. Sedan februari, då vi startade arbetet med att bli oberoende av hyrsjuksköterskor, har kostnaden minskat med cirka åtta miljoner kronor i månaden. 
  • Flera verksamheter har redan anställt specialistläkare och fortsätter att rekrytera för att minska andelen inhyrda läkare. 
X55C