27 november 2023

Mer information från oss i journalen via 1177.se

Nu kan du läsa svar på allmänremisser genom att logga in på 1177.se.

En remiss är när vårdpersonal hänvisar dig till mer specialiserad undersökning eller vård. De skriver då en medicinsk fråga till en annan vårdenhet.

Sedan tidigare kan du läsa journalen via 1177.se. Nu utökar vi informationen som visas. Nytt är att du nu kan läsa svar på remisser i journalen via 1177.se.

– Sedan vi startade med journalen via 1177.se 2016 utökar vi stegvis den information som visas. Syftet med en öppen journal är att ge patienterna ökad delaktighet i sin vård och i förlängningen mer makt över sin egen hälsa, säger Katarina Adolfsson, projektledare.

Svar på röntgenremisser och annan bilddiagnostik kan ännu inte visas i journalen via 1177.se.

I journalen via 1177.se kan alla som fyllt 16 år ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården genom att logga in på 1177.se.

 Läs mer om journalen via 1177.se:

T5DD