14 juli 2022

Ny visselblåsarlag - regionens lanserar ny sida för rapportering av missförhållanden

Enligt den nya visselblåsarlagen (lag 2021:890) ska alla större organisationer ha en kanal för rapportering av missförhållanden. Detta ska finnas på plats innan den 17 juli 2022.
Region Sörmland har sedan länge haft en funktion för visselblåsning som nu har nu anpassats till de nya lagkraven. Detta innebär bland annat att regionen anlitat ett extern aktör som tar emot rapporter om misstänka missförhållanden och ser till att de utreds och att lämpliga åtgärder tas.

Vi har samlat de vanligaste kanalerna för rapportering på en och samma sida som enkelt nås från regionsormland.se

Du kan läsa mer här: https://regionsormland.se/om-region-sormland/rapportering-av-missforhallanden-inom-region-sormland/

Z7V7