28 december 2023

Nya avgifter i vården

Från och med årsskiftet ändras flera av våra avgifter inom vården, inklusive avgifter för sjukresor. Dessutom ändras beloppet för högkostnadsskydd för läkemedel.

De nya patientavgifterna kan du se här (pdf).

Från och med första mars kommer en avgift på 100 kr att tas ut för att förnya recept.

Nya avgifter gäller även för sjuktransporter. För dig som är i behov av sjukresa gäller följande avgifter efter den 1 januari 2024:

  • Privat bil: 100 kr
  • Buss: 100 kr
  • Tåg: 100 kr
  • Flyg: 150 kr
  • Sjukresetaxi/specialfordon: 150 kr
  • Logi (patienthotell eller hotell anvisat av behandlande vårdenhet): 130 kr

Anslutningsresa till allmänna kommunikationer för fortsatt resa utanför länet förblir kostnadsfri.

3GFZ