21 november 2023

Pilotprojekt gällande organiserad testning för prostatacancer

Ett pilotprojekt gällande organiserad prostatacancertestning (OPT) startar nu i Region Sörmland. Projektets uppdrag är att bidra till mer kunskap för att kunna utvärdera nytta och risker med symtomfri testning inför ett eventuellt framtida bredare införande.

500 män födda 1962 och 1966 erbjuds att testa sig. De som slumpmässigt väljs ut får hem ett brev med information och erbjudande om testning. Den som får erbjudandet kan välja att gå till en vårdcentral eller provtagningscentral i Sörmland för att lämna prov.

– Syftet med symtomfri testning är att upptäcka aggressiv cancer tidigt. I pilotprojektet utvärderar vi om vi hittar tillräckligt många fall för att motivera de resurser som går åt vid en bred testning och om de cancerfall som hittas är de där behandling gör nytta, säger Björn Persson, chef för division kirurgi.

OPT-processen består av PSA-test (blodprov) och i vissa fall av magnetkameraundersökning och biopsi. Ett förhöjt PSA-värde undersöks vidare med magnetkamera och därefter med vävnadsprov.

Läs mer på 1177.se

B2BJ