28 april 2023

Processen efter uppsägning av regiondirektör

Med anledning av att regionstyrelsen den 18/4 sade upp regiondirektören med omedelbar verkan har juridiska frågor om avtal uppstått. Just nu granskas de olika beslut och avtal som finns och hur de ska tolkas.

Olika juridiska processer pågår just nu vad gäller regiondirektörens avslut i Sörmland. Det avtal som regionstyrelsens presidium i mars slöt med Jan Grönlund om att han skulle arbeta till september har överklagats till förvaltningsrätten av en medborgare. Utöver denna överklagan så har även regionstyrelsens beslut om att säga upp regiondirektören överklagats.

I dessa båda ärenden är det bland annat lagligheten, om det var rätt instans som beslutade i respektive ärende, som ifrågasätts. Regionstyrelsen ska yttra sig om de båda överklagandena på sammanträdet i maj.

Utöver detta har den tidigare regiondirektörens fackförbund meddelat Region Sörmland att de är inkopplade på ärendet och har för avsikt att återkomma i frågan utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.

Detta är hur situationen ser ut i dagsläget och den information som finns att delge.

W343