2 februari 2021

Region Sörmland stärker upp med fler mottagningar för psykisk ohälsa

För att möta det ökade behovet har Region Sörmland ingått avtal med nio nya vårdgivare i länet som kan behandla patienter med depression, ångest och stress.

- I takt med pandemins framfart har vi sett en ökning av patienter som söker för psykisk ohälsa på våra mottagningar. Därför behöver vi nu stärka upp med fler vårdgivare som kan erbjuda behandling inom detta område, främst på primärvårdsnivå. Sedan årsskiftet har vi ingått avtal med nio nya vårdgivare i länet som kan behandla patienter med depression, ångest och stress säger Per-Magnus Henriksson, Teamledare på Hälsovalsstaben på Region Sörmland.

Patienter kan antingen söka sig direkt till en mottagning eller psykoterapeut som har avtal med Region Sörmland eller bli remitterade/hänvisade dit från sin vårdcentral. Patientavgiften är 200 kr och frikort gäller. Alla mottagningarna finns på 1177.se under Hitta vård.

8C4T