28 mars 2022

Region Sörmland tar helhetsgrepp för ökad trygghet i kollektivtrafiken

Region Sörmland tar ett helhetsgrepp över tryggheten i länets kollektivtrafik. Den Regionala utvecklingsnämnden tillsätter vid sammanträdet den 1 april ett uppdrag där trygghetsfrågan ska ses över utifrån flera olika perspektiv.

Trygghet i kollektivtrafiken är en lika komplex som viktig och prioriterad fråga. Nu ska Region Sörmland fördjupa sig i det arbetet ytterligare genom en total översyn av tänkbara åtgärder och förbättringsområden.

– Det är viktigt att resenären känner sig trygg under hela resan. Det kan exempelvis handla om att kunna lita på att bussen kommer i tid och att bli bra bemött ombord, men också att det är en trygg hållplatsmiljö i väntan på bussen. Det är många olika delar i detta och med det inkluderar det också flera olika aktörer, säger Mattias Claesson, regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik.

– Med den här satsningen ska Region Sörmland skaffa sig en tydlig helhetsbild över de olika aktörernas roller, ansvar och möjligheter. Förutom den egna verksamheten och de upphandlade trafikföretagen omfattas exempelvis kommuner, fastighetsägare, polis och säkerhetspersonal samt deras respektive ansvarsområden. I förlängningen är tanken att identifiera ett arbetssätt där alla parter på bästa sätt kan bidra till att erbjuda maximal trygghet för resenärerna.


Utifrån detta ger Regionala utvecklingsnämnden ett uppdrag till Regionala utvecklingsdirektören där trygghetsarbetet ska kartläggas. Ett första steg är att genomföra ett utförlig nulägesanalys och utifrån
det ta fram förslag på konkreta åtgärder.

– Trygghetsfrågan är ständigt närvarande i vårt vardagliga arbete och med detta som ett extra verktyg ger det oss bra förutsättningar att fördjupa oss ytterligare i frågan. Jag är övertygad om att det på sikt kommer att ge tydlig effekt för våra resenärer, säger Joakim Karlén, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken inom Region Sörmland.

CQUY