18 augusti 2022

Stor satsning på att utveckla det hållbara företagandet i Sörmland

Region Sörmland satsar 7,4 miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och hållbarhet.

- På det här sättet kan vi på ett effektivt sätt stimulera både återhämtning efter pandemin och en snabbare omställning mot hållbarhet hos länets företagare. Båda delarna är avgörande för ett hållbart Sörmland inför framtiden, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Detta är en del av de insatser vi gör för att skapa möjligheter för sörmländska företag att ställa om sina verksamheter till mer hållbara lösningar, exempelvis digitala tjänster.


- Eftersom vi såg flera lyckade projekt efter förra årets utlysning så vill vi ge fler möjligheten att ställa om sin verksamhet. Hållbarhet är såklart centralt så den som tydligt visar hur sitt projekt bidrar till en hållbar omställning har större möjligheter att få en check, säger Marcus Forss, strateg inom Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.


Sörmländska små- och medelstora företag kan ansöka om stöd på 30 000 kr till 120 000 kr. Stödet gäller 70 procent av godkända kostnader, resterande 30 procent av kostnaderna står företaget för.
Ansökan är öppen mellan den 18 augusti och 13 september 2022.

Läs mer här https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/foretagsstod/omstallningscheckar/

CZQB