19 november 2021

Sveriges mest flexibla måltidssystem nu på Kullbergska sjukhuset

Nu tar vi nästa steg mot friskare patienter på Kullbergska. Från och med 10 kan alla patienter välja vad och när hen vill äta, från Sveriges flexiblaste måltidssystem som vi kallar Fleximatkonceptet.

– För att skapa måltidsglädje är det viktigt att patienten får möjlighet att själv bestämma vad, när och var de vill äta. Utöver maten kan du som patient välja att äta på ditt rum eller i våra anpassade måltidsrum där allt, inklusive ljus- och färgsättning, är noga planerat för en trevligare upplevelse. Målet är att våra patienter ska återhämta sig och tillfriskna snabbare och vi tror att om du får välja själv är det enklare att äta upp, säger Niklas Tranemyr, enhetschef för Måltider i Region Sörmland.

På Kullbergska sjukhuset var den nya dialysmottagningen först ut att få fleximatkonceptet. Nu införs det på samtliga avdelningar på sjukhuset med goda förhoppningar om ett minst lika lyckat resultat som i Nyköping.

– Vi införde måltidssystemet på Nyköpings lasarett för ett år sedan och redan nu ser vi att våra patienter är mer nöjda kopplat till måltiderna som serveras på lasarettet. Vi ser även att matsvinnet har gått ner markant vilket är ett gott tecken på att patienterna får i sig mer mat av den enkla anledningen att de tycker det är gott, säger Niklas Tranemyr.

Fleximat handlar om mer än att enbart höja smakupplevelsen, fokus ligger på helheten av måltiden. Mat ska förse patienten med den näring och de behov som patienten har men samtidigt skapa måltidsglädje. Många av patienterna är äldre svårt sjuka människor som är i riskzonen att drabbas av undernäring. De är i stort behov av goda och näringsriktiga måltider under sin vistelse på sjukhuset och vikten av att äta rätt är betydande för att uppnå och behålla en god hälsa.

Mälarsjukhuset beräknas få fleximatkonceptet och måltidssystemet i slutet av 2022.

W1DZ