23 november 2023

Vårdkontakt Direkt utökas med nya tjänster för länets invånare

Den 23 november lanseras två nya funktioner i Region Sörmlands digitala vårdtjänst Vårdkontakt Direkt. Den ena är att patienter nu kan förnya sina recept denna väg. Den andra nyheten i Vårdkontakt Direkt är att invånare själva kan skicka in en förfrågan om att få fysisk aktivitet på recept (FaR).

- Vi hoppas kunna underlätta för både patienter och medarbetare genom att vi samlar ihop och erbjuder fler av våra digitala vårdtjänster under ett och samma tak, med en gemensam ingång i Vårdkontakt Direkt, säger Therese Röing, förvaltningsledare på Utvecklingsenheten i Region Sörmland.

Om Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Rörelse är viktigt, både för vår fysiska och vår mentala hälsa. Många sjukdomar kan också förebyggas, förbättras och behandlas genom regelbunden fysisk aktivitet. Den som behöver stöd med att komma igång och börja röra på sig kan därför få fysisk aktivitet på recept - ett så kallat FaR. I ordinationen ingår bland annat förslag på fysisk aktivitet beroende på individens diagnos, personliga intresse och livssituation.

- Nu kan alla regionens vårdcentraler ta emot förfrågningar om fysisk aktivitet på recept, ett FaR, som invånare själva skickar in via Vårdkontakt Direkt. Sedan är det behandlaren på varje vårdcentral som gör en individuell bedömning av de förfrågningar kommer in, säger Eva-Lena Kohn, strateg på Hälsovalsstaben med inriktning mot levnadsvanor i Region Sörmland.

FaR kan ordineras av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. Även undersköterskor kan förskriva FaR efter delegering från legitimerad personal.

E-tjänsterna på 1177.se finns kvar
Då alla regionens vårdverksamheter inte är anslutna till Vårdkontakt Direkt (till exempel sjukhusens specialistmottagningar och privata vårdgivare) kommer de av 1177:s e-tjänster som erbjuder receptförnyelse och FaR, fortsatt att finnas kvar och kunna nås av invånare när de loggar in i 1177.se.

Om Vårdkontakt Direkt
Vårdkontakt Direkt (startsida)
Så här fungerar Vårdkontakt Direkt (infosida på 1177.se)

ZC4H