5 april 2024

Vattenläcka på Nyköpings lasarett

En vattenläcka i samband med byggarbete har orsakat kortslutning i några administrativa rum på Nyköpings lasarett.

Verksamheten på sjukhuset pågår som vanligt och inga patienter ska påverkas av läckan. Arbete pågår för att återställa de berörda lokalerna.

Innehållsansvarig: Thomas Andersen
BSQ1