Sjukresor – när du reser till vården

Här hittar du information för dig som har behov av att resa till vården, men av medicinska, psykiska eller fysiska skäl inte kan resa på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken.

Om du av medicinska, psykiska eller fysiska skäl inte kan resa på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken kan du ha rätt till sjukresa. Du måste själv ta kontakt med den behandlande vårdgivaren för att bli beviljad sjukresa.

Läs mer om sjukresor och ersättningar på 1177.se här! 

Uppdaterat: 22 mars 2022
2WFG