Forska hos oss

Centrum för klinisk forskning erbjuder dig som jobbar i Region Sörmland ekonomiskt stöd för forskning. Välkommen att forska hos oss!


Centrum för klinisk forskning stimulerar, underlättar och samordnar klinisk, patientnära forskning samt forskning vars mål är att få ny kunskap för att vi ska kunna arbeta mer sjukdomsförebyggande.

Vi erbjuder även ekonomiskt stöd och två gånger per år kan Region Sörmlands anställda ansöka om forskningsmedel. Ekonomisk ersättning ges både till tid att ägna sig åt forskningen och till omkostnader, till exempel kostnader för laboratorieprover.

Forskarutbildade handledare vid Centrum för klinisk forskning hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier samt är behjälpliga när rapporter eller vetenskapliga artiklar ska skrivas. Våra statistiker erbjuder statistisk hjälp, både vad gäller försöksplanering och statistiska utvärderingar efter slutfört forskningsprojekt.

Här, på samverkanswebben, kan du läsa mer om att forska hos oss.

Våra sjukhusbibliotek hjälper dig gärna!

Som anställd hos oss och anställd inom verksamhet med avtal har du genom Sjukhusbiblioteken i Sörmland  tillgång till digitala databaser, tidskrifter och e-böcker. Om du är intresserad av sökuppdrag, klinisk bibliotekarie eller vill beställa handledning, utbildning eller visningar i informationssökning och referenshantering, kontakta Sjukhusbiblioteken i Sörmland.

Här hittar du mer om vad sjukhusbiblioteken kan hjälpa dig med!

Forum Uppsala - Örebro

Uppdaterat: 16 november 2023
HK4Z